Thursday, 27 March 2014

Cymraeg ar y Ffordd

Dw i'n gwneud lot o gyrru bob dydd. Gyrru rhwng Caerloyw a Chaerwrangon, gyrru i ysgolion wahanol, gyrru i gaeau rygbi.. Dw i'n meddwl dw i'n eistedd mewn fy nghar i 2 awr bob dydd.
Achos o hyn, lot o twats dod mewn fy myw i amser bach!

Sai'n patient... Yn aml, pan bydd eisiau i fi gael rhywle, dw i'n eistedd tu ôl i mae twpsyn pwy sy'n meddwl mae'n syniad da gyrru 20 milltir awr... Mae hyn yn gwneud i fi mynd boncŷrs. Wel, dwi'n rhegiwr* gwych, a pan stwff fel hyn yn digwydd, dw i'n rhegi i Gymru!

Heddiw rhywbeth weird, ond anhygoel yn digwydd ar ffordd i Bershore.. Roedd fenyw hen gyrru yn araf iawn. (Yn fy amdiffyn i, do'n i ddim yn gallu gweld mae hyn pan wnes i ddechrau gweiddi). Wnes i agor fy ngheg ac mae hyn yn dod allan:

"BETH Y FFYC WYT TI'N FFYCIN GWNEUD."

Dim Saesneg.. Do'n i ddim yn meddwl amdano fe achos o'n i'n crac iawn. Wel, sai'n approve o fy newis geiriau , ond, o'n i'n rhegi yn Gymraeg! Hapus iawn gyda hyn!

Nawr, mynd yn glouach, mae ffordd hyn 60 milltir awr!*Rhegiwr - My random guess for swearer.

Monday, 24 March 2014

O crap, mae pobl yn ofyn stwff i fi nawr!

Wel, mae stwff strange wedi bod yn digwydd i fi!

Dwi wedi reached lle ble dw i'n gallu siarad Cymraeg tipyn bach gwell na mae rhai o dysgwyr arall dw i'n nabod. Nid yw lot gwell, ond gwell none the less!

Fel mae'n digwydd, mae hyn yn gwneud i fi yn fwy ansicr.. Yn enwedig pan rhywun gofyn i fi rhywbeth am yr iaith..Beth yw mae peth cyntaf bod dod mewn fy brain pan rhywun wedi gofyn i fi helpu? Pam y ffyc wyt ti'n gofyn fi, sai'n gwybod dim byd!

Ond, fel arfer, bydd rhaid i fi stop bod twat mawr a derbyn responsibility.

Heddiw rhywun wedi dweud i fi, "Please correct my mistakes." Gofyn hyn i fi!?! Dwi wedi invented mwy camgymeriadau na unrhyw un yn y byd! Felly, wnes i ddweud fy mantra i hi - Paid becso!

Ie, sai'n gwybod yn fawr iawn, ond dw i'n gwybod un peth bwysig iawn. Dw i'n gwybod sut mae'n teimlo fel dysgwr.. Felly mae'n amser i man up.  Dave ydw i, dw i'n hapus i helpu!! :)

Friday, 7 March 2014

Stwff dwp dwi wedi dweud (3).. Wel, tweeted.

Dwi wedi swnio fel twpsyn dwywaith wythnos hyn.

Dw i'n defnyddio Twitter i siarad gyda phobl. Mae'n bwysig iawn trio cael stwff fy mod i'n wedi dysgu i sgwrs. Weithiau dw i'n gwneud camgymeriadau mawr.

Wel, blydi hashnod yn peryglus iawn i fi. Penwythnos diwethaf o'n i'n ar twitter ac wnes i weld lot o #cig2014. Wnes i feddwl oedd rhywbeth yn digwydd gyda Chig yng Nghymru!  Dw i'n gwybod am Can I Gymru hefyd, wnes i wylio sioe 2013. Lwcus, wnes i ddim yn sgwennu tweet fel "Beth yn drwg gyda Chig heno!"

Camgymeriad hawdd gwneud, a dwi wedi gwneud lot o camgymeriadau worse na hyn.

Un peth arall anodd iawn, wnes i anghofio pawb siarad Saesneg weithiau hefyd, neu gwylio rhaglen teledu yn Saesneg. Dw i'n jyst dilyn pobl pwy sydd siarad Cymraeg (ac mae rhai o bobl pwy sydd siarad Manaweg, Cernyweg neu Gaeleg hefyd), felly, dim Saesneg ar fy timeline rili.

O'n i'n darllen tweets a wnes i weld rhywun sgwennu #Dynamorevealed. Wnes i ddarllen hyn fel "dyn a mor, Eve Aled" felly o'n i'n chwylio i rhaglen am Eve ac Aled hwylio ar y mor rhwle!

Ie, dw i'n swnio fel prat pan dw i'n sgwennu amdano fe, ond, dw i'n hapus.. Falle tipyn bach o fy brain dechrau meddwl yn Gymraeg! Dw i'n dechrau darllen Saesneg fel Gymraeg.. Progress.

Nawr, dw i'n mynd sgwennu i BBC Lloegr am fy syniad gwych newydd. "Man and Sea - Eve and Aled sail around Britain." Ennillwr!

Saturday, 1 March 2014

Siarad am Poo!

Dw i'n trio siarad Cymraeg gyda fy machgen a) felly bydd e'n siarad iaith yn fwy hawdd na fi (gobeithio) a b) achos mae hyn yr unig ffordd dw i'n gallu ymarfer yng Nghaerloyw.

Wel, gallwch chi'n dychmygu mae rhai o'r stwff dw i'n dweud bob dydd. Heddiw o'n i'n newid ei glwt, a siarad wrtho fe ar yr un pryd.

Wnes i ddweud hyn..

"Wyt ti'n mynd i poo?"

"Na, dylen i dweud wyt ti'n mynd i boo.."

"Er, na, sai'n dweud hynny achos ni'n chwarae peek a boo! Sgwn i beth yw poo yn Gymraeg.. Poo yw poo dw i'n meddwl. Ugh, dwi ddim yn wybod. Falle, bydd rhaid i fi siarad am poo yn Saesneg!"


Siarad am poo a treigladau gyda Iwan. Oedd hyn beth o'n i'n meddwl bydde i'n gwneud, pan wnes i benderfynu dechrau dysgu iaith!