Thursday, 16 October 2014

Diwrnod Shwmae Su'mae!

Roedd diwrnod Shwmae Su'mae ddoe, felly dyma Iwan  rho gynnig arni.

Cofiwch, mae Iwan cael fi fel ei athro felly dyw e ddim yn sefyll siawns rili!Mae'n gwneud i fi tipyn bach drist achos dwi'n gwybod mae gallu gyda fe siarad Cymraeg gyda dim problemau ond bydd e'n limited achos o fi.


Monday, 6 October 2014

Dysgu'r Iaith? Mae'n Debyg Iawn Cefnogi Tim Genedlaethol.

Aros gyda fi ar hyn nawr! Bydda i'n trio esbonio sut mae fy nhaith o ddysgu yn debyg iawn i fy myw fel cefnogwr o Gymru. Mae'n cyffrous, mae'n rhywstredig, mae'n lot o fwynhau, mae'n poenus, mae'n gwneud i fi falch, mae'n gwneud i fi grac, mae'n gwneud i fi gweiddi, mae'n gwneud i fi rhegi. Dyw mae fy ngwraig i ddim yn deall pam dwi'n cymryd gormod o amser siarad amdano fe.

Mae teimladau pryd mod i'n gwneud gwers yn hollol yr un peth i'r teimladau tra mod i'n gwylio (neu, fel arfer gwrando achos o Sky) Cymru.

1. Pwyntiau yn uchel:

Craig Bellamy v Yr Eidal = Siarad brawddeg yn gwers a chofio pob gair, pob treigladau! Ie, ok, falle fydda'i ddim yn rhedeg o gwmpas y ystafell byw chwifio fy mriechiau fel madman a gweiddi "Yaaaaaaar, ffyc, yeaaaaaaaaahhhhhhh, Bellamy, Yeeeah" a wedyn chwpla gyda sleid ar y llawr tra mod i'n gwneud gwers.  Ond, dwi'n gwneud fistpump a tipyn bach o "Yes" neu weithiau, "Fucking come on" pryd dwi'n gwneud rhywbeth da!

Gareth Bale v Andorra = Dweud rhywbeth anghywir, ond sylweddoli ac wedyn dweud y peth gywir. Mae enw - getting away with it ar ol perfformiad shit!
Hal Robson Kanu v Yr Alban = Ail-wneud rhywbeth ar ol 2/3 mis a chofio popeth. Ie, dylai gwneud stwff fel hyn yn gywir, ond mae'n dal yn teimo gwych. Jyst fel, ie, dylai Cymru yn guro Yr Alban, ond roedd dal yn teimo gwych pryd y pel taro'r cefn o'r net!
2.  Cyn gem:

Credu bydd Cymru yn ennill gem - Credu mod i'n gwneud popeth yn gywir  yn y gwers heno.

Credu bydd Cymru yn qualify - Credu bydda i'n siarad Cymraeg yn rhugl. Mae'n posib, ond, chwarae teg mae'n blydi unlikely.

Y sense of impending embarrasment - (San Marino, Liechtenstein neu Andorra oddi cartref) - Dyma fi cyn dechrau siarad i rhywun. Mae teimladau - pam y ffyc ydw i'n gwneud hyn. Dim byd yn dda gallu digwydd yma.
Dim cliw 'da fi weithau

Trio deall tacteg Chris Coleman - Trio deall treigladau. Ateb = mae'n gwell peidio feddwl am y peth!


3. Pwyntiau isel

Robert Earnshaw v Lloegr = Gwneud camgymeriadau ar y gair olaf o frawddeg. Jyst stick it in the fucking net Dave, mae'n mwy anodd i gael e anghywir!

Rwsia 2003 - Siarad i rhywun ond, gwneud camgymeriadau dwp. Dwi wedi gwneud y gwaith galed. Dwi'n gwneud gwell na wnes i feddwl yn posib, ond, dwi'n dal yn ffyc it up.

Paul Bodin - Cyfrifiadur yn dorri tra mod i'n gwneud gwers. Aaaaaarrrrrrrrrrrrrgggggggghhhhhhh.

Moldova 3-2 Cymru - Weithiau dwi'n jyst shit.Ond, mae un peth yn wahanol i gefnogi Cymru. Yn peth bwysig. Yn peth bod gwneud cefnogi y tim genedlaethol mor galed.

Dim gair bwysig byth yn tynu mas o'r gwers 5 diwrnod cyn!