Friday, 12 December 2014

Stwff bod dal yn dryslyd i fi


Gwylio fy mab dysgu sut i siarad yn diddorol iawn i fi. Mae plant yn lot gwell dysgu na oedolion achos so nhw'n cwestiwn unrhywbeth.

Bydd Iwan dweud "count Mummy, cyfri Dadi" neu "The car's red Mummy, car yn goch Dadi"  heb gofyn pam mae'n wahanol. Fel oedolion mae'n mwy anodd gwneud hyn. Rydyn ni'n cwestiwn popeth. "Pam yw hwn?"

Wnes i wneud penderfyniad trio dysgu fel plentyn. Jyst gwrando a copy. Fel mae'n digwydd, mae rhai o pethe bod pobl meddwl amhosib (treigladau) yn fwy hawdd y ffordd yma. Dwi ddim yn deall wastad pam dwi'n newid c - g, neu c - ch ond pawb arall gwneud e, felly bydda i'n hefyd. Dwi'n meddwl mod i'n ocĂȘ gyda threigladau, a gwell na os o'n i'n eistedd yn ystafell class dysgu bwrdd treigladau. ( mutation table??)

Ond, er mod i'n trio dysgu heb meddwl amdano fe, mae'n 2/3 pethe gwneud dim sense i fi. Dim sense o gwbl, ac sai'n gweld yr atebion ar google, felly, dwi'n gofyn i chi gyd!

1 - 10 munud.
      Pam yw Deg munud DENG munud weithiau? Dwi'n clywed hyn ar Radio Cymru neu S4C, ond sai'n deall pryd dweud deg a phryd deng.

2. - i, am, dros, ar gyfer - for (Mwy dryslyd na unrhyw treiglad i fi!)
      Dwi'n gwybod taw Saesneg sydd ar fai achos 1 gair (for) defnyddio llawer ffordd wahanol, ond dim cliw 'da fi pryd dweud i, neu am, neu dros neu ar gyfer... Dwi'n clywed dros pryd mod i'n gwrando chwaraeon. "Cais dros Gymru." Ond, fel arfer, dwi'n jyst defnyddio 'i'.

3 - gwrywaidd / benywaidd
     Bydda i'n trio fy nghorau ond mae'n blydi anodd iawn fel siaradwr Saesneg! Un peth bod gwneud i fi crafu fy mhen - Pam yw pwyntiau yn rygbi gwrywaidd ond goliau yn pel-droed fenywaidd. PAM? Mae hyn gwneud llai sense i fi na Physics!!! Sut mae'n posib i rygbi a phel-droed i fod yn wahanol. Mae dwy chwaraeon dod mas o'r 1 gem nol yn y ganrif 19ed....

4 - Mae pawb yn dweud bod Cymraeg yn 'phonetic', ond dwi'n dweud stwff unphonetically yn llwyr. Fel bwyta a bwyd (bitta a boyd yn swn Saesneg). Pa un yn gywir?

4 - cyfri - Dwi'n gallu get by defnyddio "un deg un, un deg dau etc" achos dyw  dau ar bymtheg neu deunaw byth yn mynd i aros yn fy mhen!


Diolch i unrhyw un sy'n gallu helpu...!

Thursday, 4 December 2014

Pethau Bychain

Mae pethau bychain yn bwysig iawn i fi. Y pethau bychain mod i'n gwneud heb meddwl.
Dwi ddim yn cymryd amser hir gwneud dadansoddi o fy nhysgu, ond weithiau dwi'n gwneud rhywbeth sy'n gwneud i fi sylweddoli mod i'n symud ymlaen.

Pryd dwi'n hala e-bost gwaith i unrhyw un yng Nghymru wna i trio sgwennu yn 2 iaith. Cymraeg yn gyntaf os dwi'n gwybod y darllenwr siarad, neu Saesneg yn gyntaf os dwi ddim yn gwybod.

Fel arfer wna i ddweud rhywbeth fel "Dwi'n dysgu'r iaith" yn y frawddeg cyntaf. Mae'n rhywbeth fel security net. Rhywbeth fel warning o'r gramadeg ofnadwy bod mynd i ddilyn mewn y e-bost.

Heddiw, o'n i'n sgwennu e-bost hir iawn i rhywun... Os mod i'n onest, roedd dim siawns o fi trio sgwennu yn Gymraeg rhywbeth oedd cymryd 60 munud sgwennu yn Saesneg. Felly, ar y ddiwedd, wnes i ddweud
'er mod i'n sgwennu yn Saesneg, wna i hapus ymateb yn Gymraeg hefyd."

Wnes i press y botwm a hala y neges i mewn cyberspace. Panic. "O shit, wnes i ddim yn dweud mod i'n dysgwr."  Wedyn, o'n i'n sylweddoli oedd hyn rhywbeth da. Falle dwi'n dechrau meddwl o fy hun llai o'r dysgwr. Falle wna i ddechrau sgwennu Cymraeg yn gyntaf pob e-bost nawr.

Neu, falle wnes i anghofio a dwi'n jyst siarad bolycs.