Sunday, 21 September 2014

Stwff mod i ddim yn gwneud yn Saesneg!

O'n i'n siarad am gwleidyddiaeth gyda rhywun heno. Nawr, dwi'n gwybod llai am gwleidyddiaeth na dwi'n gwybod am yr iaith, ond wnes i ddechrau meddwl mod i'n gwneud lot o stwff yn Gymraeg mod i'n ddim yn gwneud yn Saesneg. Rili, dwi'n fel berson wahanol yn llwyr yn Gymraeg.

Dyma list o stwff dwi'n gwneud yn Gymraeg yn unig.

1. Rhoi shit am gwleidyddiaeth.
2. Mynd mewn ystafell a siarad i bobl dwi ddim yn nabod.
3. Dechrau sgwrs.
4. Gwneud twat mas o fy hun.
5. Teimlo hapus pan rhywun dwi ddim yn nabod siarad i fi.
6. Sgwennu blog.
7. Defnyddio Twitter.
8. Hala syniad i bobl, neu rhoi feedback.
9. Moyn pobl arall clywed fy marn i 

Dwi'n siwr mod i'n wedi anghofio lot o stwff hefyd, ond mae hyn yn blog 5 munud.

Bydda i'n dweud hyn i monoglots. Dysgu iaith newydd ( ie, i fi, mae iaith Gymraeg yw'r gorau, ond  dysgu unrhyw iaith), mae'n lot mwy na jyst her. Mae'n gwneud wahaniaeth i fy myw. Well, so long as no random twat starts talking to me in English anyway!

Saturday, 20 September 2014

Yr Alban, Cymru a gwleidyddiaeth...Rili Dave? Stick gyda Chwaraeon a siarad Cymraeg ofnadwy!

Dwi wedi bod yn dawel ar fy mlog, achos, rili, do'n i ddim yn gwneud dim ond gwylio rhaglenni neu darllen am Yr Alban mis yma.

O'n i'n diddordeb gweld bod llawer o fy ffrindiau siarad amdano fe. Dwi'n nabod tri Albanwyr (roedd 2 yn na,1 ie) ond wnaeth y refferendwm gwneud pawb siarad. Sai'n cofio unrhywbeth fel hyn yn digwydd cyn, a dim gallu bleidlais gyda ni. Dwi'n nabod llawer o bobl fydd sy'n dim yn bleidlais yn 2015, ond, roedd sy'n sgwennu posts am y refferendwm.

Cyn darllen, dwi'n tybio mae eisiau i chi gwybod am fi - Os dwi'n byw yn Yr Alban bydde i'n bleidlais ie. Os dwi'n byw yng Nghymru, bydde i'n bleidlais Plaid Cymru. Ond, dwi'n byw yn Lloegr, mewn dinas bod newid rhwng Llafur neu Ceidwadwyr a dim byd arall, felly, rili, mae fy marn i yn irrelevant yn llwyr! Fel arfer, sai'n rhoi shit am politics achos mae'n gwneud dim impact ar fy myw, ond bydda i'n mynd bleidlais bob tro.

Felly, beth ydw i yn dysgu? Wel, anghofio canlyniad (o'n i'n wastad yn disgwyl pobl henach ac pobl middle class i achub y undeb), dwi wedi dysgu hyn. Roedd Alex Salmond y politician gorau mod i'n gallu cofio. Pam? Wnaeth e delivered beth wnaeth e dweud oedd e'n mynd gwneud. Wnaeth e rhoi refferendwm i bawb. Roedd amhosib meddwl am hyn yn 2005, ond 9 jyst mlynedd ar ôl dyna ni.

Ie, Yr Alban wedi dweud na, ond, Yr Alban wedi cael cyfle gwneud ei phenderfyniad. Sut oedd hyn posib? Sai'n honni mod i'n unrhywbeth fel expert yma, ond, wnaeth e gwneud y SNP electable.

Mae hyn yn relevant iawn i Gymru. Cofiwch Yr Alban 2006. Llywodraeth Llafur amhoblogaidd (ond gyda tipyn bach o Lib Dem). 65 - 70% o bobl moyn cadw y undeb. Yn erbyn cefndir yma, roedd Salmond gallu troi SNP i mewn plaid bod pobl newydd moyn bleidlais dros.

Mae'n yr un peth yng Nghymru reit nawr. Dyma her i Blaid. Sut i troi bleidleiswyr Llafur iddo nhw. Mae eisiau gyda Phlaid i hyn, ond mae eisiau i Gymru hefyd. Gwledydd gorfod i gael newid o Lwyodraeth. Mae'n digwydd yn Lloegr (wel Prydain Fawr yw'r enw, ond mae'n Lloegr) ac mae'n digwydd yn Yr Alban. Ond bydd hyn byth yn digwydd yng Nghymru? Nagw i'n siarad am co-alition yma, ond Llywodraeth newydd yn llwyr. Mae'n dim yn digon da i jyst cael un plaid rhedeg gwlad i fyth a byth a byth. Mae'n jyst creu politicians pwy sy'n lazy a pwy sy'n disgwyl ar ôl eu hun.

Ond, gwneud hyn yn galed iawn achos dyma 2 pethe bod stop pobl newid bant o Lafur. 2 pethe bod bwysig iawn i Blaid (ac i fi, a probably i unrhyw un sy'n darllen hyn).

1) Annibyniaeth

2) Yr Iaith.

1 - Mae'n bwysig derbyn y ffaith bod llawer o Gymry (neu, yn fwy accurately, llawer o bobl sy'n byw yng Nghymru) dim yn moyn annibyniaeth......YET. Ond, roedd yr un peth i'r SNP. Beth yw yr ateb? Paid yn siarad amdano fe. Sgwennu manniffesto i bawb heb gweud unrhywbeth am annibyniaeth. Ac wedyn, ar ôl 5/6 mlynedd o competent, successful government, dod y ddadl nol i'r bord.

2 - Lot o bobl meddwl bod Plaid yn rhoi holl arian i Gymru Cymraeg. Dyma ffaith. Dwi wedi siarad gyda phobl roedd sy'n dweud rhywbeth fel: "I'm not voting for them, they'll bankrupt us making Welsh signs" or, "They just make sure Welsh speakers benefit."
Mae'n yn fwy anodd, achos nid yw'r SNP a Gaeleg yn agos. So Plaid yn cuddio y ffaith bod Cymraeg yn bwysig, ond, dwi'n siwr bod Llafur gwario rhywbeth debyg am yr iaith yn unrhyw ffordd, felly mae eisiau i Blaid dangos bydd siaradwyr Saesneg yn unig yn benefit gyda nhw.


Mae pwynt yw hwn - Mynd nol i 2005. Roedd SNP yn opposition, ond so nhw'n gweld fel plaid o Lywodraeth. Ond, roedd Llafur yn amhoblogaidd ac roedd gallu gyda Alex Salmond i ddefnyddio hyn gwneud pobl gweld beth roedd y SNP offered.

Mae'n posib i Blaid gwneud yr un peth. Mae problem - dim figurehead fel Alex Salmond. Dwi'n hoffi Leanne Wood. Mae h'n siarad lot o synnwyr, ond nid yw hi'n Alex Salmond.

Falle, bydd e ystyried relocation? Un peth i siwr - mae'n rhaid i Blaid siarad gyda fe! Mae'n cyfle nawr, achos (o darllen social media) mae'n disgwyl fel Cymru deffro i'r ffaith bod Llafur yn ffaelu ar hyn o bryd.