Tuesday, 29 April 2014

Gwrando i Iwan Siarad Cymraeg Gwell Na Fi!

Dyma Iwan siarad tipyn bach o Gymraeg ( via proffil Facebook o fy nghath!!)

Mae e'n gwneud gwych, yn enwedig achos ei athro yn dwp iawn!

Iwan

Thursday, 24 April 2014

Cerddoriaeth Cymreig

Un o'r pethe gorau am ddysgu'r iaith yw gwrando i gerddoriaeth ar Radio Cymru. Nid achos pob can yn gwell na cherddoriaeth Saesneg (credu fi, mae rhai o fe total gash), ond achos mae'n gwneud i fi diddordeb yn cerddoriaeth unwaith eto.

Roedd cerddoriaeth yn bwysig iawn i fi pan on i'n iau. O'n i'n mewn 2 bands ar yr un pryd, chwarae drwms i un a bass i'r eraill. Os wnes i feddwl roedd band yn shit, wnes i ddim yn siarad gyda phobl wnaeth sydd hoffi nhw! Ac yna, wnes i adael Prifysgol, gadael y bandiau a chael job.

Pan o'n i'n dechrau gwaith, wnes i stopped gwrando i gerddoriaeth newydd, ac yna wnes i stopped gwrando yn llwyr. Roedd yn fwy bwysig clywed newyddion teithio yn y bore!

Pan wnes i ddechrau gwrando i Radio Cymru, o'n i'n cynnig cyfle gwneud fy marn i am caneuon. Wnes i deimlo fel o'n i'n 16 unwaith eto! Nawr dwi'n gwybod lot o bandiau newydd. Mae rhai o nhw yn wych, mae rhai o nhw yn crap, ond dw i'n diddordeb. Mae rhai o caneuon gwneud sense i fi, ond nid yw hyn yn bwysig. Mae can da yn da yn unrhyw iaith. A hefyd, ers wnes i ddechrau dysgu'r iaith, dwi wedi cymryd y gitar allan o'r cwpwrdd unwaith eto!

Wel, nawr dwi wedi gwrando lot o gerddoriaeth o 90au unwaith eto hefyd. Mae'n doniol beth dw i'n meddwl amdano fe nawr, fel dyn o 34. Mae Super Furry Animals dal yn gret nawr. Bob can. Ond, sai'n deall pam o'n i'n bothered gyda Stereophonics. Mae'n dim ond yr un can unwaith eto ac unwaith eto ac unwaith eto! Rhoi Y Bandana neu Yr Eira i fi bob tro!

Sunday, 13 April 2014

Gwrando i Bel-Droed yn Gymraeg

Popeth yn Gymraeg - wel i ddysgwr fel fi mae'n gwell dweud 'popeth  phosib' yn Gymraeg! Dw i'n siarad fel twat, dw i'n byw yn Lloegr a fy ngwraig i yn Saesnes, felly bydd rhaid i fi ddefnyddio Saesneg nawr ac unwaith eto!

Pan wnes i ddechrau dysgu, wnes i feddwl "Bydda i'n dysgu siarad am pethe dw i'n siarad am bob dydd, nage stwff mewn llyfr tecst." Dw i'n gwybod sut dw i'n meddwl. Taswn i'n diddordeb byswn i'n cofio. Mae'n yr un peth ym mhopeth. Dw i'n cofio lot o stwff am hanes, ond dim byd am gwyddoniaeth. Dw i'n gallu dweud i chi gyd bod Dinas Coventry guro Leeds yn Sheffield yn rownd gyn-derfynol Cwpan FA 1987 achos dw i'n diddordeb yn hyn. Sai'n cofio simultaneous equations achos sai'n rhoi ffyc hedfan!!
 
Ond, pan dw i'n meddwl amdano fe, sai'n siarad am llawer peth wahanol yn Saesneg.
Tu allan o waith, dw i'n siarad am Iwan, chwaraeon, dysgu'r iaith a wel, mae hynny'n popeth rili! Felly, mae tymor hyn, dwi wedi gwneud newid bwysig iawn.

Dwi wedi gwrando i'r chwaraeon ar radio ers yr 1980au. Dwi'n digon hen i gofio gwrando i bel-droed ar Radio 2. Wel, nawr, dw i'n gwrando yn Gymraeg. O'n i'n gyrru nol gytre o waith ddoe gwrando i'r gem Caerdydd. Falle dw i'n gwybod 1 allan o 10 geiriau, ond dw i'n gwybod geiriau bwysig, felly dw i'n gallu ddilyn gem digon hawdd. Mae'n teimlo gret fy mod i'n deall rhywbeth fel hyn (rhywbeth bwysig i fi) yn fy ail iaith.

Fydda'i byth yn fod fluent yn Gymraeg. Bydda i'n wastad meddwl yn Saesneg. Bydda i'n wastad cael ar goll mewn sgwrs gyda siaradwyr. Dw i'n deall hyn, ond, os dw i'n gallu gwrando, gwylio a siarad am chwaraeon yn Gymraeg, bydda i'n cymryd hwn!

Felly, dysgwyr arall, paid yn cymryd amser hir dysgu am treigladau, neu pa dweud yes neu no yn gywir. (Dw i'n dweud ie a na i bobeth beth bynnag!!). Dod o hyd rhywbeth eich bod chi'n hoffi, ond trio i wneud e yn Gymraeg... Mae'n suprising beth byddwch chi'n deall!

Wednesday, 9 April 2014

Cael plant yn Lloegr siarad Cymraeg!

Dw i'n gwaith i'r clwb rygbi Caerwrangon, mynd o gwmpas ysgolion hyfforddi rygbi, ond gwneud gwers mewn ystafell dosbarth hefyd.

Wel, dw i'n sgwennu y gwersau, felly o'n i'n meddwl, "Dw i'n gallu gwneud tipyn bach o Gymraeg yma!"40 munud siarad am rygbi yn Gymraeg. 20 munud gwneud poster rygbi yn Gymraeg, 60 munud chwarae rygbi. Gwers neis iawn!

Gwylio plant dysgu ieithoedd yn mor inspiring. So nhw'n care am camgymeriadau, neu disgwyl twp neu becso am ddim gallu gyda nhw siarad yn perffaith. Mae nhw'n jyst trio siarad. Fel lot o stwff, mae oedolion gallu dysgu o gwylio pobl ifanc!

Unrhyw amser dw i'n dysgu rhywbeth i unrhyw plentyn dw i'n teimlo gwych, ond, imagine sut mae'n teimlo i ddysgwr i ddysgu rhywun dweud rhywbeth fel " Cais gwych i Gymru gan George North." Mae rhai o nhw gwneud treigladau heb trio!

Fel dysgwyr, 'yn ni'n clywed lot o bobl dweud "Mae Cymraeg yn iaith galed iawn". Wel, dw i'n gallu dangos i chi gyd 60 plant yn Lloegr pwy sydd anghytuno gyda hyn. Ar ol 40 munud.. Gyda athro fel fi!!