Thursday, 24 July 2014

Cael clwb rygbi yn Lloegr defnyddio Cymraeg cyn mae URC!


Dwi'n gwaith dros Y Clwb Rygbi Caerwrangon.

Wel, ar ôl darllen lot am URC a sut dyn nhw ddim yn gwneud dim byd yn Gymraeg, wnes i feddwl o syniad.
"Yw mae'n phosib cael clwb Sais gwneud rhywbeth yn Gymraeg cyn URC?"

Bydd Caerwrangon chwarae yn erbyn Gweilch ym Mis Awst. Wnes i fynd gweld tîm marketing.

"Beth am gwneud poster yn Gymraeg? Falle bydd hyn convince rhai o gefnogwyr Cymreig dod i'r gêm."

O'n i'n synnu, ond wnaethon nhw'n dweud. "Yeah, good idea, tell us what to say and we'll do it."

Felly, dyna ni. Dyma clwb yn Lloegr pwy sy'n cefnogi'r iaith.

Nawr, plîs, mae'n amser bombard clwb (@WorcsWarriors) gyda negeseuon dweud "syniad da". Os 'ych chi'n dweud hyn, falle byddwn nhw'n gwneud y peth eto!

Dwi'n trio helpu, yn fy modd limited iawn!

Wednesday, 23 July 2014

Gemau'r Gymanwlad - Moron Llundain

Mae Gemau'r Gymanwlad dechrau heddiw.
Mae nhw'n weird i fi nawr fel oedolyn. Dw i'n gallu cofio deffro yn gynnar gwylio Auckland 1990, yn enwedig cefnogi Colin Jackson. Roedd arbennig i fi achos oedd e'n rhedeg i Gymru, nage Prydain Fawr. Pryd o'n i'n iau, roedd Gemau Gymanwlad yn well na Gemau Olympiadd, achos roedd phosib gweld y Ddraig Goch hedfan.

Mae'n amser esbonio tipyn bach am fi yma! O'n i'n born yng Nghaerloyw. Tad - Cymro, Mam Saesnes. Dwi wedi byw yn Lloegr i'r best part o fy 34 mlynedd. (1998-2001 yn y Brifysgol Morgannwg). Dw i'n siarad Saesneg fel ffermwr stereotypical. Dwi'n siarad Cymraeg badly, gyda acen fel ffermwr stereotypical o Loegr!
Ond, ers 1987 dwi wedi teimlo Cymreig. Roedd 1987 yn bwysig iawn i fi. Wnes i fynd i Gymru i'r tro cyntaf, a wnes i gwylio gêm rygbi Cymru v Lloegr ar teledu. Dw i'n gallu cofio cefnogi Cymru. Byth yn meddwl am cefnogi Lloegr. Byth.

Fel oedolyn dwi'n teimlo wahanol am Gemau'r Gymanwlad. Dwi'n gallu gweld y 'thought process' tu ôl i ddechrau nhw.

Dychmygwch swyddfa yn Llundain 1930.
"I say Charles old chap, some of these Australians and New Zealanders are starting to question why we rule them from London."
"What? We'd better do something to keep them happy, don't want them figuring out that they can do things for themselves do we!"
"Absolutely not, shall we send the troops?"
"What about some games? Those Aussie chaps seem awfully fond of cricket after all."
"What a spiffingly good idea. That'll make them see that London understands their needs so that we can keep helping ourselves to their resources!"

Iawn te, falle dwi'n simplify yma, ond dyma pam roedd Gemau'r Gymanwlad wedi dechrau. Disgwyl, sai'n casau Lloegr, mae'n amhosib i fi. Haner o fy hun yn Sais. Dyma ffaith a dim byd dwi'n gallu gwneud am y peth.
Dwi'n casau colonisation. Mae'n 2014 ac mae'n amhosib i fi deall sut 1 gwlad gallu dal yn rheoli gwledydd arall. Hanes yw hanes a dim byd gallu newid. Sai'n credu dim byd yn dda digwydd o criticising hanes. Ond beth am y dyfodol?

Mae'n siawns mawr bod yn 2018 bob aelod o'r Gymanwlad wedi gadael Llundain. Wel, except Cymru a Gogledd Iwerddon.  Gallwch chi'n dweud 1 gwlad bod regrets gadael Lundain? Awstralia? Seland Newydd? India? Kenya? Na...

Pob lwc athletwyr Cymreig. Bydda i'n dal eich cefnogi chi. Ond, rili, nes 'yn ni'n gallu cefnogi athletwyr Cymru mewn Gemau Olympiadd, neu Pencampwriaeth y Byd, mae'n golygu dim byd. Mae'n dim ond moron twlid o Llundain, ac mae'n disgwyl fel digon o pobl dal yn hapus i derbyn y peth. Trist.

Dwi'n gallu dychmygu swyddfa Lundain nawr:
"Well, I suppose we had a good 400 years."
"Don't worry Charles old chap, there's still Wales."
"How right you are, we'll always have them, Now, lets send some more people to retire there."
"What about some real fun, lets make them build a motorway extension."
"I'll drink to that!"

Monday, 14 July 2014

Brasil 2014 - Cwpan Y Byd Cyntaf yn Gymraeg!

Wel, dyna ni, mae Cwpan Y Byd wedi dod i Roedd Brasil 2014 yn bwysig i fi i 2 rhesymau.

1.) Roedd e'n y tro olaf bod chwaraewr mewn rownd derfynol yn henach na fi. Diolch Miroslav Klose.

2.) Roedd e'n tournament rhwngwladol cyntaf, roedd mod i'n gallu express fy marn i yn 2 iaith.


Wel, dw i'n dweud 2 iaith, ond dyma fy stats.

Statws am Cwpan Y Byd 2014 yn Saesneg - 15
Yn Gymraeg - 68

Felly, rili, mae Cymraeg fy iaith cyntaf nawr!

Roedd Cwpan Y Byd diddorol iawn i fi, ie roedd y bêl-droed yn iawn (Nid gwell na Mecsico 86 yn fy marn i, ond, gwell na bob Cwpanau arall ers), ond diddorol achos wnes i ddewis siarad yn Gymraeg lot mwy na Saesneg.

Falle, achos mae'n newydd a chyffrous i fi.
Falle, mae'n achos fy ffrindiau Twitter yn fwy diddorol na fy ffrindiau.
Falle, mae'n achos fy mhen i wedi derbyn bod Cymraeg yn well na Saesneg.

Pwy sy'n gwybod?  Ond, cyn Ewro 2016 (a dwi'n rili credu bydd tîm Cymru yn qualify i hyn) mae eisiau i fi dysgu sut i ddweud twat yn Gymraeg, achos bob tro mae Andy Townsend siarad, dwi'n gweiddi twat.. Well i fi neud hyn yn Gymraeg!

Ah sod it, dw i'n gwbod yr ateb. Bydd tîm Cymru mynd i Frainc, felly bydd Iwan a fi mynd i Frainc hefyd. Dim Townsend ar Canal +!
Un problem, mae fy Ffraneg gwneud fy Nghymraeg swnio gwych!

Da iawn Yr Almaen hefyd - tîm gorau, chwaraewyr gorau.

Tuesday, 1 July 2014

Mae'n amser derbyn bod Cymraeg yn nol yn fy nheulu.

O'n i'n gwrando i Iwan siarad yn Gymraeg heno ac wnes i feddwl hyn. Mae e'n siaradwr cyntaf yn fy nheulu agos ers 1977!

Roedd Dadcu yn siaradwr ond wnaeth e ddim yn dysgu un gair i fy nhad. Pan wnaeth e farw roedd Cymraeg wedi marw yn fy nheulu hefyd.

Wel nawr, mae iaith yn nol. Sai'n gwybod sut wahaniaeth Cymraeg wedi gwneud i Iwan, ond mae nursery dweud mae e'n clyfar, ac ei fod e'n siaradwr cryf iawn. Falle bydd e'n jyst clyfar, ond dim cliw gyda Mam a fi o ble mae hyn yn dod, ond, falle 2 ieithoedd yn helpu. Dwi'n gwybod hyn, dim byd drwg gallu digwydd i unrhyw un gan siarad yn fwy na 1 iaith!

Heno wnes i drio chwarae trick iddo fe.

Dyma sgwrs:

"Iwan, y am"
"Ystlum"
"Da iawn Iwan. Beth yw ystlum yn Saesneg?"
"Bat, ystlum bat."
"Da iawn, what do you say to a chicken?"
"Clwc"
"Beth yw Chicken yn Gymraeg."
"Cyw...... Chick.....Cyw"

Mae e'n gallu newid rhwng ieithoedd yn hawddach na fi. Sai'n gallu meddwl yn Gymraeg, ond dwi'n siwr ei fod e'n gallu! mae un peth yn gywir. Mae iaith Cymraeg yn nol mewn teulu Rogers. Mae eisiau i fi symud yn glou achos yn 12 mis bydd e'n siarad gwell na fi!