Sunday, 26 July 2015

Dwi'n Nol. Wel, falle.

Wel, nid yw hyn hawdd i sgwennu. (Ie, oce, pwynt teg - nid yw unrhywbeth yn Gymraeg hawdd i sgwennu i fi). Mae'n posib eich bod chi'n gweld dwi wedi bod yn dawel iawn yn 2015. Ar Twitter ac ar fy mlog. Mae'n gywir i ddweud mod i'n wedi colli tipyn bach o gymhelliant ers Mis Ionawr. Mae fy mywyd bersonol (wel, fy mhriodas rili) wedi mynd reit lawr y shitter. Roedd misoedd rhwng Ebrill a Mehefin yn gwaethaf, ond, nawr mae'n disgwyl fel stwff dechrau i gael gwell.

Yn anfoddus mae hyn wedi cael effaith negatif ar Cymraeg yn ein tŷ. Neu, falle roedd fy overwhelming desire i siarad yr iaith gyda Iwan un o'r problemau. Ond, credu fi, roedd lot o broblemau yn fwy bwysig na Chymraeg neu Saesneg.

(* Mae'n bwysig iawn deall bod post natal depression seriys gyda fy ngwraig)

Wnaeth fy ngwraig dechrau resent Iwan a fi gwylio stwff fel Cyw yn y bore a siarad gyda'n gilydd yn Gymraeg.  Dwi'n dal yn gwneud oce. Stwff wedi aros yn fy mhen. Ond Iwan, wel mae'n stori wahanol. Mae e'n clyfar. Mae e'n wrth ei fodd siarad. Mae Saesneg ym mhob man, felly bydd e'n dewis Saesneg.

Mae fy ngwraig a fi wedi gwneud lot o siarad. Wastad yn Saesneg. Pryd Iwan mynd i nursery bydd e'n clywed dim ond Saesneg. Mae ei ffrindiau siarad Saesneg. Ei deulu siarad Saesneg. Ac wedyn, dyma fi, trio i siarad Cymraeg. Fighting yn erbyn llanw overwhelming o Saesneg. A fy ngwraig wedi cymryd teledu bant o fi, felly nawr, ei deledu siarad Saesneg hefyd.

Wna i ddal ati ond, falle dwi wedi dysgu rhywbeth yma. Trio magu eich plant i siarad 2 iaith yw anodd am rhieni (yn enwedig pan 1 yn unig siarad yr ail iaith.)

1. I'r rhiant dwyieithog -  mae'n bwysig sylweddoli bod, weithiau, eich cymar teimlo left out. I ddechrau falle mae nhw'n wrth eu bodd clywed eu blant siarad 2 iaith, ond, pryd eu blant dechrau siarad sgwrs yn yr ail iaith mae'n anodd iddyn nhw.

2. I'r rhiant uniaith - mae'n bwysig i gofio mae'n amhosib i wneud hyn heb eich cefnogaeth. (Yn enwedig pan eu bod nhw'n byw mewn gwlad gyda dominant language fel Saesneg.) Amhosib.   Eich cymar angen eich cefnogaeth. Eich plant angen eich cefnogaeth. Ie, mae'n galed, ond mae'n cyfle i rhoi rhywbeth arbenning i eich plant.

Wel, mae'n Gorffenaf 26 heno. Dwi'n mynd ailddechrau gwersau nos fory. Gobeithio bydd popeth yn iawn..