Friday, 27 June 2014

Diolch i Llinos, Llun ciwt o Iwan ymarfer ei Gymraeg, a nonsens o fi!

Mae siaradwyr Cymraeg yn neis iawn i fi. Dyma fi, gwneud 'clust moch' o siarad eich iaith ond mae pawb moyn helpu fi.
Wnes i siarad Cymraeg i rhywun arall i'r tro cyntaf ym Mis Awst 2012, a dwi wedi trio siarad Cymraeg ar pob taith i Gymru ers.

Cael hyderus siarad i siaradwyr yw un o'r pethe yn fwyaf anodd i ddysgwr (wel, sai'n siarad i bob dysgwyr, ond roedd yn wir i fi)

Nid achos o'n i'n scared o gwneud camgymeriadau, neu o rhywun cywiro fi, ond achos sai'n moyn sarhau'r iaith. Mae'n bwysig iawn i ni i deimlo fel 'yn ni'n helpu'r iaith. Ar ôl 2 flynedd, dwi wedi dod o hyd llawer o bobl oedd sy'n hapus i siarad i fi a jyst ddwywaith roedd rhywun rude i fi.

Mae stereotype ymhlith siaradwyr Saesneg yw'r siaradwyr Cymraeg pobl crac hen bydd sy'n gweiddi at ti pan ti'n anghofio treiglad nasal, neu, defnyddio gair Saesneg mewn brawddeg. Pan wnes i ddechrau siarad i bobl, fydde a'i ddim yn siarad Cymraeg unless mae gallu gyda fi dweud bob gair yn Gymraeg.. Nid nawr, dwi'n jyst siarad, ac taswn i'n anghofio geiriau, baswn i'n siarad Saesneg nes dw i'n gallu mynd nôl i Gymraeg

Iwan darllen ei llyfr newydd!
Ac wedyn, wythnos yma, roedd rhywun hala llyfr i fi i helpu Iwan a fi dysgu. Dyma random act of kindness i ddim reswm except helpu fi siarad gwell.
Dim siaradwyr Saesneg byth yn hala rhywun am ddim fel hyn i fi.. Felly, mae conclusion:

1) 2 twats siarad Cymraeg .
2) Lots o twats siarad Saesneg.
3) Dysgwyr - paid becso am defnyddio Saesneg - honestly bydd hyn eich achub chi 6 mis o cyfle colli.
4) (ac mae peth yn fwyaf bwysig!)
DW I'N HAPUS I CHI HALA LLYFRAU I IWAN A FI

Thursday, 19 June 2014

Darllen Hyn Cyn Dod i Fyw yn Lloegr

Dw i'n cymryd lot o amser gyrru o gwmpas Lloegr achos o fy ngwaith.

Dwi'n dyfalu bydd rhai o chi symud i Loegr yn eich fyw chi, felly dyma tipyn bach advice cyn prynnu tŷ.

Cofiwch hyn:

Mae shitness o lle yn directly proportional i rhifau o faner George Sant hedfan allan o ffenstri ystod Cwpan y Byd pel-droed.

Pob dinas, pob tref, pob pentre mae hyn yn gywir!

Mae'n  enw - 'Rheol Saeson o twllau cachu' (neu rhywbeth fel hwn!)

Tuesday, 17 June 2014

2 flynedd, 24 mis, 731 diwrnod (ond dal yn siarad fel twat!)

Wnes i sylweddoli fy mod i'n dysgu'r iaith i 2 flynedd nawr.

Ar ôl 1 flynedd wnes i deimlo fel dathlu.. " Da iawn Dave," wnes i ddweud i fy hun, "mae'n amser cyntaf dwi wedi cadw dysgu unrhyw iaith! Sai'n aros gweld beth dw i'n gallu dweud yn'r 12 mis nesa."

Wel, mae'n 12 mis ar ôl nawr a dwi ddim yn teimlo fel dathlu. Pam? Wel nawr dwi'n siwr bydda i'n stick at it. Dwywaith dwi wedi cymryd break o ddysgu. (6 wythnos a 4 wythnos) a phopeth wedi aros mewn fy mhen i. Dwi'n teimlo fel yr iaith yn everyday part of me nawr, fel Saesneg. Dwi ddim yn dathlu siarad Saesneg dwi'n jyst siarad, felly mae'n dechrau bod yn debyg gyda Chymraeg.

Ie ie, dwi'n dal yn siarad fel twat. Dwi'n dal yn gwneud cant o gamgymeriadau bob dydd, ac weithiau dwi'n rhwystredig iawn, ond roedd flwyddyn ddiwethaf fy nhatblygiad wedi bod yn fwy bwysig na roedd flwyddyn cyntaf.

Nawr - Brasil yn erbyn Mecsico

Wednesday, 11 June 2014

Fy nghôliau ffefryn Cwpan y Byd...

Dwi'n wrth fy modd i bêl-droed, felly dw i'n disgwyl ymlaen gwylio Cwpan Y Byd, ond, mae amser hyn rhywbeth wahanol iawn i fi.. Dw i'n gallu siarad am gemau yn Gymraeg.. Mae hyn y tro cyntaf i fi.

Cyn dechrau, wnes i feddwl bod syniad da sgwennu am stwff dw i'n hoffi am y gem, felly dyna ni, fy top 5 goliau!

Mae'n dim yn synnu bod mae goliau dod o pryd o'n i'n ifanc!

5: Juan Cayasso - Costa Rica v Yr Alban 1990.
So'r gol yn arbennig iawn rili, ond, pan roedd Juan Cayasso chipped yr bel dros Jim Leighton, wnes i sylweddoli bod bob lle arall yn y byd yn gwell ar pel-droed na Prydain Fawr. O'n i'n 10. Dwi'n gallu cofio clywed 'experts' dweud stwff patronising iawn cyn oedd gêm dechrau. Dwi'n gallu cofio Juan Cayasso cau eu geg nhw hefyd!4. Eugene Ekeke - Camerŵn v Lloegr 1990
 Wnes i ddim yn dewis gôl yma achos oedd e'n sgorio yn erbyn Lloegr. Fel mae'n digwydd o'n i'n cefnogi Lloegr yn 1990, felly wnes i moyn nhw ennill. Dwi'n hoffi mae gôl hyn achos mae'n mor syml. 2 passes, un chwaraewr rhedeg trwy'r amddiffyn static, ac composure i rhoi pel mewn gôl.. Roedd  tîm Camerŵn 1990  yn gyffrous iawn. O'n nhw'n skillful ac o'n nhw'n galed, ac wnaethon nhw'n gwisgo crys gwell! Ac, i 18 munud, o'n nhw'n mynd i'r rownd cyn derfynnol hefyd.3. Iordan Letchkov -  Bwlgaria v Yr Almaen 1994
Dyn scary, heb gwallt, 18 yard header yn erbyn pencampwyr y byd. Dim byd arall i ddweud am hyn!!

2. Manuel Negrete - Mecsico v Bwlgaria 1986

Nid jyst cic siswrn, ond doedd pêl dim yn mynd ar llawr mewn build up hefyd. Jyst gwych. Wnes i wneud Negrete mewn fy ardd eto ac eto ac eto. Ac unwaith, o'n i'n 16, ac wnes i sgôr gol debyg iawn. Beth yw'r wahaniaeth rhwng Manuel Negrete a fi? Wel, wnaeth Manuel Negrete i wneud e mewn Stadiwm Azteca, o blaen 120,000 cefnogwr mewn Cwpan Y Byd.. Wnes i wneud e ar cae yn Stroud, pan o'n ni'n 7-1 lawr!


1. Jorge Luis Burruchaga - Ariannin v Gorllewin Almaen 1986


Taswn i'n bod un chwaraewr i un munud yn hanes o'r gêm, baswn i'n dewis Jorge Luis Burruchaga. Through ball gwych o Maradona, oedd Burruchaga rhedeg 30 llath cyn sliding y pêl o dan Schumacher i ennill Cwpan. 30 llath i feddwl. 30 llath i wneud camgymeriad. Neu 30 llath o glory.
Bydd chwaraewr normal yn duff it up, ond, bydd chwaraewr cryf ac arbennig (fel Burruchaga) cymryd eu siawns nhw. Disgwyl at Jorge Luis Burruchaga rhedeg... Byth yn mynd i goll..... Byth.Ac 1 arall o qualifiers.Emil Kostadinov - Frainc v Bwlgaria 1993

Cofiwch 1993. O'n i'n siwr bod Cymru mynd i'r UDA. Wel, ar ôl gweld Cymru colli i Rwmania (yn fyw ar BBC Lloegr hefyd achos "England can't make it now, but Wales still can so we're going to switch to Cardiff"). O'n i'n mor gutted.  Wnes i wylio Eurosport a wnes i weld mae gôl yma. Munud olaf. Roedd Ffrainc yn dathlu achos o'n nhw'n mynd i USA 94. Wedyn, Ginola gwneud shit cross. Bwlgaria break yn glou. Kostadinov sgôr o ridiculous angle ac mae Ffrainc yn aros gytre. Dwi ddim yn gwybod gair yn Gymraeg i schaudenfraude, ond dw i'n wrth fy modd Emil Kostadinov achos oedd e'n gwneud pawb yn Ffrainc teimlo waeth na fi!

Monday, 9 June 2014

Rant ddibwynt olaf (nes Mis Gorffenaf) - Mae'n amser Cwpan y Byd!

Wel, dyna ni, ar ôl 2 flynedd (wel yn 1 wythnos) mae Iestyn (fy athro i) wedi newydd dweud - " dyle ti bod impressed iawn gyda mae gallu gyda ti byw yn Gymraeg." Wel, mae'n neis glywed (patently anghywir, ond neis).

Dyma fy mhroblem i. Ie, dwi'n siwr fy mod i'n gallu mynd i Gymru a siarad Cymraeg. Dw i'n meddwl fy mod i'n gallu mynd mewn siop, neu dafarn, neu fwyty a chael yr peth dwi'n moyn ( treigladau shit wrth gwrs, ond, sai'n care am hynny!) Felly, pam sa i'n gallu deall pobl siarad nol i fi. Neu pam sai'n deall Radio Cymru neu S4C.

Dw i'n clywed geiriau dw i'n gwybod ond so nhw'n gwneud sense i fi. Mae'n rhwystredig iawn. Dw i'n gwrando i Tommo ar Radio Cymru. Mae dysgwyr arall dweud "Mae e'n rhy hawdd deall", ond nid i fi. Mae'n dim wahaniaeth i bob sioe arall.

Dwi ddim yn dwp, dw i'n twat ond dwi ddim yn dwp. Dw i'n gallu sgwennu stwff fel hyn, felly mae stwff aros mewn fy mhen i, ond, sai'n deall yr iaith allan cegau pobl arall.

Bydd popeth gwneud sense i fi un diwrnod? Neu falle dwi'n jyst gwrandawr shit. Dw i'n gallu get away with it yn Saesneg achos does dim eisiau i fi feddwl am y peth. Neu, falle fy brain wedi gwneud penderfyniad subconscious bod pawb arall siarad dim ond malu cachu!

Wel, mae'n digon siarad dysgwr nawr. Dwi ar fin dechrau mwynhau fy nghwpan y byd cyntaf yn Gymraeg. Mae hyn cyfle wych i fi defnyddio Cymraeg, felly, expect lot o bêl-droed ar fy mlog i y 6 wythnos nesa!

Monday, 2 June 2014

Gallwch chi'n deall Iwan?

Mae Iwan (a fi) defnyddio app Cyw ei helpu ni ymarfer yr wyddor.

Dyma fe dweud mae rhai o anifeiliad wahanol...

Rydych chi'n glywed pa anifeiliad?

Mae'n 12 (dw i'n meddwl!)

Pob lwc gyda S!Cofiwch, unrhyw camgymeriad achos o fi ac y ffaith sai'n siarad lot... Trio dysgu'r iaith gyda twat fel fi yn dysgu chi! Mae Iwan yn 21 Mis oed.