Wednesday, 27 August 2014

Sgorio

Reit te, Sgorio. Mae hyn wedi eistedd mewn fy draffts i 8 diwrnod nawr, a dwi'n dal yn ansicr beth dwi'n trio dweud.

Mae pawb yng Nghymru gwybod am y penderfyniad S4C i scrap rhaglen Sgorio Nos Lun, a newid gemau yn fyw i Dyddiau Sul tymor yma. Mae'n anodd iawn i fi rant yn Gymraeg ond dwi'n mynd trio yma. Pan dwi'n crac dw i'n anghofio popeth mod i'n gwybod am ieithoedd. (Mae hyn yn gywir yn Saesneg hefyd), ond "Annwyl S4C, ROEDD HYN YN PENDERFYNIAD DWP."


Dyma pam:

 Dwi'n dweud popeth yma fel cefnogwr  UGC, pel-droed Cymreig ac yr iaith.

1- Uwch Gynghrair Cymru.
Cofiwch, mae chwaraewyr yn semi-pro (anghofio YSN, so nhw'n cyfri). Semi-pro = gwaith ar Dydd Lun, ond, byddwn nhw'n gofyn taith o gwmpas Cymru, chwarae gem a dod nol. Byddwn nhw'n blino'n lan ar ol hyn. Ystyriad Caerfyrddin oddi cartref i Airbus, neu Cei Conna mynd i Bort Talbot? Taith hir cyn mynd nol i waith 10 awr ar ol. Falle bydd hyn yn stop chwaraewyr dod chwarae mewn y UGC. Yn y Gogledd mae'n lot o glwbiau Sais yn agos iawn. Dwi'n gallu clywed sgwrs nawr. "Sorry mate, I would play for you, but I can earn the same money at Stalybridge and I'll never have to spend Sunday's travelling."

2- Gwylio Teledu.

Mae pawb sy'n gwylio Sgorio wrth eu bodd pel-droed. Mae mwyaf o bobl cefnogi clwb mawr hefyd. Dydd Sadwrn, dim byd gwell na gwylio gem yn fyw a gweld sgoriau dod mewn ar yr un pryd. Dwi'n meddwl roedd llawer o pobl gwylio gem yn fyw jyst i weld sgoriau ar vidi printer yn Gymraeg. Mae hynny'n beth convinced fy ngwraig (cefnogwr Arsenal) gwylio gyda fi. Dyw hi ddim yn dysgu'r iaith, ond, mae iaith pel droed yn universal. Hefyd, Roedd y gem yr unig gem yn fyw ar teledu ar prynhawn Sadwrn. (Wel, legally) dwi'n nabod pobl yn Lloegr roedd sy'n gwylio, jyst achos "well, it's football isn't it." Beth yw ar teledu prynhawn Sul? Mae Uwch Gynghrair Lloegr. AR YR UN PRYD. Rili S4C, jyst pwy ych chi'n meddwl mynd newid Prestatyn v Y Rhyl ar blaen o Everton v Man City? Falle bydda i'n achos fyddi ddim yn rhoi fy arian i Murdoch, ond, who else?

Nos Lun - wnes i wylio bob wythnos. 30 munud o UGC, 30 munud o La Liga. Perffaith. Roedd hyn yn well na gem yn fyw! Ie, dwi'n deall falle Sky wedi codi price i La Liga, ond beth am Ligue 1 neu Serie A neu Portiwgal? Unrhyw pencampwriaeth yn y byd yn iawn! 

3- Yr Iaith.

Nid yw pawb yn cefnogwyr pel droed, ond, pawb sy'n gwylio S4C cefnogi'r iaith. Felly bydda i'n trio esbonio sut mae penderfyniad yma gallu effect yr iaith. Mae pawb yn wastad gofyn y cwestiwn. "Sut mae'n posib cael mwy o bobl defnyddio'r iaith?" neu "pobl ifanc gwybod Cymraeg ond, mae nhw'n dewis siarad Saesneg. Pam?" Wel, dyma fy marn i. Bydd pobl yn siarad am peth relevant iddo nhw. Mae pel droed yn relevant i lawer o pobl, ond mae'n predominantly yn Saesneg. Os 'ych chi'n gwneud pobl dewis rhwng gwylio UGC ac y Barclays Premier League, bydd 1 ennillwr yn unig. A chofiwch hyn, os mae BPL ennill, mae iaith Saesneg yn ennillwr hefyd. Gwylio yn Saesneg, siarad amdano fe yn Saesneg. Tymor diwethaf, roedd siawns ar gyfer Gymraeg ac Y Uwch Gynghrair Cymru. Nawr, sai'n siwr. 

Tuesday, 26 August 2014

Mynd i Gaerdydd Heddiw. ( lot o waffle yma!)

Os wnaethoch chi'n dweud i fi, cyn wnes i ddechrau dysgu'r iaith, fy mod i'n mynd i Gaerdydd a mynd mewn 2 siopau, bydde i'n ymateb i ti rhywbeth fel "cau dy geg di."

Mae rhesymu yn syml iawn. Dw i'n casau siopa yn llwyr. Mae'n gwneud i fi crac iawn, sefyll mewn siop tra mae fy ngwraig chwylio i ddillad, neu cerdyn. 

Os wnaethoch chi'n dweud i fi, cyn wnes i ddechrau dysgu'r iaith, mod i'n mynd i Gaerdydd a mynd mewn 2 siopau, a siarad i bobl, bydde i'n dweud i ti. "Dim siawns." Dwi ddim yn siarad i bobl yn Saesneg allan o teulu, ffrindiau neu gwaith. Ac, yn fy ngwaith well i fi hala ebost at rhywun pan mae'n phosib! Mae fy lefel self esteem yn isel iawn. Sai'n gwybod pam. Roedd fy mhlentyndod yn hapus iawn. Wnes i wneud yn iawn yn ysgol. O'n i'n decent ar chwareon. Dwi'n priod, dwi wedi brynnu ty. Mae gwaith gyda fi, ac Iwan gwneud i fi teimlo yn fwy hapus na unrhywbeth yn y byd. Mae hynny'n jyst fi. Bydda i'n dweud  dim ond hello, please a thank you i strangers yn Saesneg.

Heddiw wnes i fynd i Gaerdydd. Wnes i fynd mewn siop a dechrau siarad shit ar ol 5 eiliad. Mae'n teimlo gwych. Gwych achos pobl gallu deall fy Nghymraeg. Dyw siaradwyr iaith cyntaf o unrhyw iaith yn deall jyst sut mae'n teimlo i ddweud rhywbeth a chlywed rhywun siarad nol! Ond, mae'n mwy bwysig i fi. Dysgu Cymraeg wedi cynnig cyfle i fi i fod fel pobl arall a chael sgwrs gyda phobl newydd.


Wnes i fynd mewn Siop Cant a Mil Vintage ar Ffordd Whitchurch heddiw. Roedd neis jyst  eistedd ar y soffa, yfed coffi a siarad. Mae pawb yma yn friendly iawn a hapus i siarad i fi. Ac y peth gorau. Pryd wnes i ddim yn deall wnaethon nhw'n trio dod o hyd modd arall esbonio i fi yn Gymraeg. Mae hyn yn bwysig iawn i fi. Sai'n siarad fel siaradwr. Dwi'n gallu siarad beth wedi bod yn dysgu i fi yn unig. Ond, weithiau, mae'n siawns fy mod i'n gallu deall tra mod geiriau yn newid. Mae'n mor neis pan pobl gallu cymryd amser i wneud hyn. A chofio hefyd, taswn i'n mynd nol i Saesneg baswn i'n dweud dim ond hello, please a thank you!!

Wednesday, 13 August 2014

Sai'n Canu, Sai'n Chwarae, Sai'n Siarad. Paid becso Dave a Dal Ati!

Gwrando i gerddoriaeth Cymraeg yw un o'r pethe gorau am ddysgu'r iaith.
Ers gwneud penderfyniad newid i Radio Cymru dwi wedi ddod o hyd lot o bandiau newydd mod i'n hoffi.

Dw i'n gallu cofio trio gwrando cerddoriaeth Ffraneg pryd o'n i'n dysgu yn ysgol. Roedd yn crap. Mae cerddoriaeth Cymraeg yn gwych, ond, mae'n anodd i ddysgwyr fel fi achos dim gallu gyda ni canu i ganeuon heb chwylio am google i'r geiriau. Mae'n blydi anodd hefyd. Dwi'n meddwl bod yn phosib dod o hyd geriau i bob caneuon yn Saesneg, ond yn Gymraeg? Na.

Dwi wedi wastad dweud - "Lyrics are irrelevant in a song." Mae'n gywir, mae pawb gallu penderfynu os mae nhw'n hoffi cân heb eisiau deall lyrics, ond, mae'n neis i ganu hefyd!

Felly, dwi'n mynd record fy hun canu caneuon Cymraeg. Gobeithio, os (neu pan) dwi'n gallu dysgu siarad gwell, dwi'n gallu disgwyl nol ar caneuon a gweld fy taith o ddysgu! (jyst fel darllen fy mlog i!)

Felly dyma Sega Segur.

Nid yw fersiwn perffaith, ond dwi'n moyn i gadw fe fel hwn. Camgymeriadau a mispronounciations ac all.

Fel:

Wnes i anghofio am tipyn bach o'r can. Wwps.. Sori Gruff!
Mae'n un lein dwi ddim yn gallu deall, wnes i wrando eto a eto ond dim cliw. Felly dwi'n jyst mumble.
Un lein (2.24) o'n i'n disgwyl ar fy nghath cael fight gyda pili pala ac wnes i anghofio dechrau canu! Dim gallu gyda fi edit llais, felly oedd rhaid i fi dewis rhwng dechrau eto neu cadw camgymeriad mewn. Felly, mae'n aros mewn.
Sai'n canu yn digon glou!

Sai'n canu.
Sai'n chwarae gitar yn dda.
Dwi'n passable ar y bass
Dwi'n gallu chwarae drwms ok, felly, obviously, dim drwms yma!
Sai'n darllen cerddoriaeth, dwi'n gwneud popeth gan clust.
Sai'n siarad Cymraeg.

Recipe for success! Ond, anghofio sut mae'n swnio. Peth fel hwn gwneud dysgu diddorol. Dwi ddim yn moyn dysgu Cymraeg i gael treigladau neu tenses perffaith bob tro. Dwi ddim yn care am hyn yn Saesneg neu Cymraeg. Ond, pan dwi'n gwrando i'r Radio, dwi'n moyn canu!


Wednesday, 6 August 2014

Ble mae siopau Cymraeg! Helpu plîs.

Mae haf yn amser dawel iawn ar gwaith i fi. Mae ysgolion ar gau, felly mae'n amser meddwl o syniadau newydd. Achos o hyn dwi wedi achub lot o fy nghwyliau i Mis Awst.
Rhwng nawr a Mis Awst 31 mae 12 diwrnod gwyliau gyda fi.

Mis Awst diwethaf wnes i fynd i Gymru. A - i brynnu llyfrau / gemau i Iwan a B - i ymarfer siarad heb becso am embarrassing fy ngwraig! Dwi'n moyn gwneud yr un peth eto, ond dwi'n hoffi mynd i le newydd rili.

Wel, mae'n rhwystredig achos dwi'n byw yn agos iawn i Gymru, ond trio dod o hyd lle i siarad (neu prynnu stwff) yn Gymraeg yn anodd iawn.

Dw i'n hapus gyrru 1 awr / 90 munud o Gaerloyw i ymweld siop Cymraeg bod yn werthu llyfrau plant.
Felly dyma cwestiwn - BLE?
Ble mae siopau Cymraeg yma?

Dwi wedi bod i:
Siop Siarad yng Nghas-Gwent
Dalen Newydd yng Nghaerllion
Caban yng Nghaerdydd.

Unrhyw un gwybod siopau arall? Diolch