Wednesday, 26 February 2014

IwanDyma Iwan, fy mab. Dw i'n trio siarad yn Gymraeg gyda fe. Mae e'n gwneud mor gwych.

Cofiwch, mae e'n cael fi fel ei athro, ond mae e'n dal yn gallu deall 2 ieithoedd!

Mae'n teimlo neis pan dwi'n siarad gyda rhywun yng Nghymru, yn enwedig pan mae nhw'n deall beth dw i'n dweud. Ond, mae'n teimlo ardderchog pan dw i'n dweud rhywbeth wrtho fe ac mae e'n gallu deall.

Neithwr, oedd Iwan yn chwarae gyda stwff pan wnes i ddweud.
"Iwan, wyt ti'n gallu i gael e nol ar y bwrdd plîs?" Wnaeth e i neud e hefyd.

Y bore yma, wnes i ddweud wrtho fe " Iwan, dylen ni mynd i fyny y staer a brwsh dy ddanedd i?" ac mae e'n gadael y lolfa a dechrau dringo'r staer!

Dw i'n 34 a dw i'n dysgwr. Iwan yn 18 mis ac mae e'n siaradwr!

Sai'n rhoi llawer o stwff i Iwan. Bydda i'n byth yn gwneud lot o arian. Ond, falle, rhoi 2 ieithoedd iddo fe yn gwell na bob arian yn y byd i gyd. 

Dw i'n jyst dymuno oedd fy Nhadcu dysgu fy Nhad sut i siarad, achos bydde hynny'n gwneud popeth yn fwy hawdd i ni! 

Sunday, 23 February 2014

Cwestiwn Ddibwynt, ond, Mae'n Cwestiwn Mawr I Fi.

Mae 'na rhywbeth becso i fi, ond mae'n rhywbeth dwp iawn. Fel mae'n digwydd, mae'n rhywbeth bod gwneud dim gwahaniaeth i unrhyw un ond fi, ond mae'n dal yn rhywbeth dw i'n meddwl bwysig.

Dyma cwestiwn

Pryd i ddweud "Cymraeg" ar ieithoedd siarad ar Facebook.

Sai'n deall pam mae cwestiwn hyn gwneud i fi meddwl mor galed, ond dw i'n meddwl mae'n statement mawr.
Galla'i siarad Cymraeg?
Wel, dw i'n gallu siarad yn fwy na 2012, a mae gallu gyda fi i gael tipyn bach o sgwrs yn Gymraeg. Dw i'n gallu sgwennu fy mlog i yn Gymraeg, ond, dw i'n gwybod lot o camgymeriad yma hefyd. Dw i'n hapus gyda beth dw i'n gallu dweud ar hyn o bryd, ac i rhwyun pwy oedd crap ar ieithoedd yn ysgol dwi'n meddwl dwi'n gwneud yn dda iawn, ond, galla'i siarad Cymraeg? Beth yw'r ateb?

Dw i'n meddwl yn Saesneg. Pan dw i'n gwrando i'r Radio, neu gwylio S4C, a dwi'n clywed stwff dw i'n deall, dw i'n dal yn translate yn fy mhen. Os dw i'n gallu siarad Cymraeg, does dim eisiau i fi neud hyn, surely.

Bydd lot o bobl meddwl, pam wyt ti'n becso am hyn. Fydd dim pobl yn care beth ti'n sgwennu ar dy broffil Stop bod twat! A, chwarae teg, bydde i'n dweud hyn os rhywun yn dweud rhywbeth debyg i fi. Ond i fi, mae'n statement mawr am y lefel o dy iaith di i ddweud 'Siarad Cymraeg' ar proffil fel hyn. Mae disgwyliad am eich deall o'r iaith gyda'r statement, a sai'n teimlo fel digon deall gyda fi i dweud dim ond ddysgwr Cymraeg ar hyn o bryd. Dim optiwn i hyn ar Facebook, felly, mae'n aros Saesneg i nawr.

Pan dw i'n stop i fod twat a chael Cymraeg ar Facebook, mae'n amser dechrau becso am pryd gwisgo badge siarad Cymraeg!! 

Mae'n byth yn diwedd!

Monday, 17 February 2014

Deall Pan Pobl Cymryd Y Piss!

Bob dydd dw i'n gwrando i Radio Cymru pan dw i'n mynd i ac o gwaith. Mae'n defnyddiol iawn i ymarfer gwrando fel hyn, yn enwedig achos dw i'n rwtsh ar gwrando. Mae'n 32 milltir rhwng Caerloyw (gytre) a Chaerwrangon (gwaith), felly lot o amser gyda fi gwrando i geiriau a trio deall!    

Roeddwn i fynd i fyny y M5 y bore yma. Roedd hi'n smashing (smashio??) i lawr gyda glaw, rili drwm iawn. Dyma fi gyda wipers mynd yn glou, meddwl o un arall gyrru ofnadwy, pan dw i'n clywed cân dw i'n gwybod dechrau.. Roedd Ysbeidiau Heulog gan Super Furry Animals.

" Ha ha," wnes i ddweud i fy hun, "Rhywun wedi gymryd y piss yma!"

Ond, ar ôl meddwl amdano fe, mae'n moment of triumph i fi. Ie, mae rhywun yn cymryd y piss, ond, wnes i ddeall bod rhwyun yn cymryd y piss. Gwych.

Wednesday, 12 February 2014

Stwff bod dod allan o fy ngheg i mewn gwers

Ar fy nghwrs i, Say Something in Welsh, mae gwers yn gweithio fel hyn. Mae nhw'n dysgu i fi sut i ddweud rhywbeth yn Gymraeg, yna, mae nhw'n dweud stwff yn Saesneg ac mae rhaid i fi siarad nol yn Gymraeg cyn mae nhw'n dweud yr ateb. Mae'n modd wahanol i sut o'n i'n wedi dysgu previously, ac mae'n gweithio i fi.

Dw i'n trio i neud rhywbeth newydd pan dw i'n gwneud gwers.
Fel arfer mae rhaid i fi concentrate yn galed. Nawr, unwaith neu dwywaith wythnos dw i'n trio i neud gwers pan dw i'n gwneud rhywbeth arall ar yr un pryd. Stwff fel darllen twitter, neu ddilyn pêl-droed ar tecst updates.

Pam? Wel, dw i'n meddwl bod bydd hyn yn test fy nhysgu. Sai'n meddwl pan dw i'n siarad Saesneg, dw i'n jyst siarad. Felly os dw i'n gallu gwneud gwers Cymraeg heb cymryd amser meddwl amdano fe, bydda i'n gwybod fy mod i'n deall.

Dw i'n meddwl mae'n bwysig i fi, ond mae'n doniol hefyd. Dw i'n jyst agor fy ngheg a gobaith!

Wel, dyma rhai o'r pethe dwi wedi dweud noswaith hyn. Dw i'n gwybod  bydd dysgwyr o bob ieithoedd o gwmpas yr byd i gyd yn rhannu y teimlad!

"Gnuh"
" O yeah, I knew that."
" Beth y ffyc?"
"Why am I saying hoffi for everything?"
" Fuck me, it's bwyta, I fucking know that."
" Come on you prick YOU KNOW THIS"
"Woo Hoo"
"Pam, Dave?"
" Bwm, dwi wedi ffycin nailed that!"

Dysgu iaith, mae'n rewarding iawn, ond weithiau mae'n frustrating iawn!!