Thursday, 12 July 2018

Cefnogi Lloegr? Wnes i ddim.

Cefnogi Lloegr? - Wnes i ddim.

Dwi wedi ddim yn sgwennu rhywbeth yn amser hir. a) Achos gormod o stwff i wneud a B) achos dim byd wedi berwi fy piss..

Ond, mae hyn wedi newid trwy'r Cwpan Y Byd. Gyda phob canlyniad positif Lloegr pobl wedi galw am y Gymry, Albanwyr a phawb arall i 'gefnogi' Lloegr. Ac y peth sy'n wedi ffyced fi reit off yw pobl galw fi sut i gefnogi. Jyst let us gwylio'r gêm.

I esbonio - hanner Saes ydw i. Pob person yn teulu fy mam dod o Loegr. Dwi ddim yn casau Lloegr.. Fel mae'n digwydd dwi'n wrth fy modd y gwlad, mae'n jyst rhai o'r pobl sy'n byw yma sy'n creu problemau i fi! Ond, ers mod i'n ifanc iawn dwi wedi teimlo fel Cymro a dim byd arall. Mae'n jyst rhywbeth tu fewn o fi. Felly, dwi'n cefnogi Cymru.. A dwi'n CEFNOGI Cymru yn unig.

Weithiau dwi'n gwylio'r gem rhyngwladol ble mod i'n moyn un o'r tîmau i ennill. Am enghraifft Gwlad Yr Iâ yn erbyn Yr Ariannin. Wnes i moyn Gwlad Yr Iâ i ennill achos bod nhw'n gwlad bach yn erbyn gwlad mawr.. Nid yw hyn gwneud i fi cefnogwr Gwlad Yr Iâ. Mae'n amhosib yn fy marn i cefnogi 2 gwlad... Pryd o'n i'n ifanc breuddwydiais i am chware dros 1 gwlad yn unig felly dyma pwy mod i'n cefnogi..

Felly Lloegr.....  Yn y 3 wythnos diwethaf dwi wedi gweld gormod o bostiau dweud dylai pobl yng Nghymru, Alban a Gogledd Iwerddon cefnogi Lloegr. Dwi'm yn siwr pam? Wnes i ddim yn cofio pobl galw am y Saeson i gefnogi Cymru neu Gogledd Iwerddon yn 2016.

Weithiau, pryd sgwennu rhywbeth mae'n angenrheidiol ystyried barnau bod chi'n wrthwynebu. Felly, dwi'n anghytuno yn llwyr ond gallu deall pam rhai o bobl falle moyn Lloegr i ennill. Dylai undebwyr moyn Lloegr i ennill. Infact dylai pob undebwyr moyn Lloegr ennill. Mae'n amhosib i fod undebwyr a dim yn moyn gweld y tîm Prydeinig ennill. Ond yr un peth yn wir am rygbi hefyd. Os bod chi'n Cymro/Cymraes / undebwyr a gweiddi i Loegr neu'r Alban mae hynny'n gwneud hollol synnwr i fi. Dwi'n deall. Dwi ddim yn cytuno ond y meddwl yma yn consistent ar leiaf. Dwp, ond consistent. Ond, dyma'r peth - os rhywun hapus cefnogi Lloegr yn pêl-droed bydd rhaid i chi cefnogi Lloegr yn rygbi hefyd, fel arall twat ych chi.

Dwi'n gallu deall pam pobl yng Nghymru moyn gweld Lloegr colli hefyd. Heb mynd i fewn lecture hanes Cymreig mae'n gormod o rhesymau i'r Cymry i ddim yn hoffi y Saeson. Ac, yn y Ganrif 21af chwaraeon gallu rhoi lot o gyfle i vent teimladau. I fi, dwi jyst dim yn gofal amdanon nhw. Dwi'n gwylio Lloegr v unrhyw un yn yr un ffordd fel gwylio Ffrainc v unrhyw un. Ond, dwi'n derbyn bydde unbearable byw yma os Lloegr ennill Cwpan y Byd.

Un o'r peth wnes i moyn gwybod oedd 'beth yw'r barn Saeson pryd Cymru, G.I neu Yr Alban chwarae?" Gormod o bobl dweud "Well we support you when you're playing." Ro'n i'n siwr oedd malu cachu felly penderfyniais i ofyn y cwestiwn i fy ffrindiau Facebook. Ro'n i'n gobeithio dangos bod y Saeson dim yn cefnogi Cymru, GI neu Yr Alban, felly whack pie chart ar Twitter dweud pipe down pawb.. Wel oedd hyn y syniad.

Felly dyma'r cwestiwn wnes i ofyn:

Beth oedd eich agwedd i Gogledd Iwerddon a Chymru yn Ewro 2016?
a) Cefnogi nhw
b) Hapus gweld nhw'n ennill ond dim yn cefnogi.
c) Dim yn gofal amdonon nhw.
d) Cefnogi eu wrthwynebwyr.
e) Cefnogi 1 o G.I/Cymru yn unig

Obviously they then all walked into doors and stuff because Welsh appeared on their phones, so I translated it into English for them and away we went.

Dyma'r ateb:


Roedd syndod i fi ond, 90% o'r Saeson sy'n cymryd rhan wedi dewis opsiwn a neu b, felly agwedd positif. Ro'n i'n disgwyl falle 40% max.

Felly - yr un cwestiwn i'r Gymry ar Twitter te... Nawr, disclaimer ar Twitter - dwi'n dilyn lot o bobl sy'n siarad Cymraeg a chefnogi annibyniaeth achos dyma diddordeb fy hun. Wnes i ddim yn disgwyl lot o bobl cefnogi Lloegr yma. Falle ar focws grwp mawr bydd ateb wahanol.


10% positif i Loegr.
22% dim yn gofal
68% cefnogi eu wrthwynebwyr.


Felly pam? 

Dwi'n deall barn y Gymry. Roedd yr ateb pretty much beth o'n i'n disgwyl. Ond beth am y Saeson? Ar ol siarad gyda llawer o nhw dwi'n deall tipyn bach mwy.

Yn y lle cyntaf,  wedodd 15% - "Dwi'n hapus cefnogi Gogledd Iwerddon neu Cymru ond nid Yr Alban". Oce, Yr Alban yw eu cystadleuwyr traddodiadol, ond hefyd Yr Alban yw'r gwlad sy'n gofyn mwy cwestiynau am yr undeb. Roedd un o'r pobl siarad am Nicola Sturgeon mewn sgwrs am pel-droed.

Wedodd 1 - "Dwi'n cefnogi G.I ond nid Cymru." Yr un peth. Cefnogwyr GI = cefnogwyr yr undeb. 

Dyma peth dwi wedi sylweddoli ar ol siarad gyda nhw. I'r Saeson, Prydeinig neu Seisnig yd interchangable. Achos Prydeinig = Seisnig. Felly y Saeson hapus i gefnogi Cymru neu G.I achos o'r agweddol "ni yn erbyn nhw". Mae'n digon wir bod nhw'n newid rhwng Prydeinig neu Seisnig yn yr un ffordd dwi'n newid rhwng Saesneg a Chymraeg yn fy mlog. Constantly.

Mae'n sefyllfa wahanol i ni. Achos Prydeinig = Seisnig ni'n ffeit yn erbyn e. Dy'n ni ddim yn cefnogi Lloegr achos Prydeinig = Seisneg... Os oedd rhai o ymdrech i ddathlu diwylliant Cymreig, neu Albanaidd falle bydd e'n wahanol. Ond mae'n dim blydi ymdrech o gwbl. Ac wrth gwrs, " I've never been called a spitting sheep shagging vowel hating cunt by anyone from Colombia, Sweden or Croatia." 

Dwi'n credu (ac falle mae hyn yn hollol nonsens) ond oes Cymru, Lloegr ac Yr Alban yn annibynnol o'u gilydd, bydd y perthynas rhwng Cym / Alb a Lloegr lot gwell.. Siwr, fydd pobl yng Nghymru dal yn ddim yn cefnogi Lloegr ond dwi'n meddwl bydd llawer o pobl symud i'r categori dim yn gofal yn hytrach na cefnogi eu wrthwynebwyr. 

Ymlaen i'r rownd derfynol. Bydd pawb yn Lloegr cefnogi eu ffrindiau agos yn Ffrainc nawr wrth gwrs 😆. Ond, i fi - Dođite na Hrvatsku!! 

Friday, 14 July 2017

Awr Y Dysgwyr Rhyngwladol!?!

Un Nos Ionawr 2016 wnes i gael syniad creu lle am ddysgwyr siarad gyda'n gilydd (a gyda siaradwyr iaith cyntaf) ar Twitter -   #aydysgwyr  , pob Nos Lun 21.00-22.00. Mae Twitter yn defnyddiol iawn i fi achos mae'n y fformat o gyfryngau cymdeithasol agosaf i sut mod i'n siarad.

Wel, nawr dwi'n moyn trio gwneud tipyn bach mwy gyda #aydysgwyr felly dwi wedi gwneud tudalen Facebook - https://www.facebook.com/AwrYDysgwyr/https://www.facebook.com/AwrYDysgwyr/.

Ond dyma'r problem. Dwi ddim yn defnyddio facebook yn yr un ffordd fel Twitter, felly dwi'n moyn gwneud rhywbeth  wahanol gyda #aydysgwyr Facebook.

Ar ol 6 mis dwi wedi cael syniad o'r diwedd!

Mae byd yn bach nawr.. Dwi'n gallu siarad gyda unrhyw un trwy'r ffôn neu cyfrifiadur. Am 4 mlynedd dwi wedi hala twîts at Noe yn'r Ariannin. Y beth gorau am hala twîts iddi hi (a phawb arall yn Yr Ariannin) yw dyn nhw ddim yn siarad Saesneg. Mae'n amhosib i fi defnyddio geiriau Saesneg mewn brawddeg. Dwi'n gwybod pryd mod i'n yng Nghymru, cael sgwrs gyda rhywun, wna i ddefnyddio geiriau Saesneg hefyd. Mae'n gwych i wared yr opsiwn yma siarad efo pobl yn De America! (Wrth gwrs mae'n yr un peth yn gwrthdroi hefyd, achos dwi'n gwybod 5 geiriau yn unig yn Sbaeneg!)

Felly dyma fy syniad newydd - creu #aydysgwyr rhyngwladol ar Facebook. 1 lle am dysgwyr yng Nghymru (a Lloegr, Ewrop neu G.America) i siarad gyda dysgwyr yn Ariannin.. Dim Saesneg, Dim Sbaeneg, jyst Cymraeg! Dechrau yn yr Hydref 2017.

Bydd e'n gweithio. Pwy sy'n gwybod. 90% o fy syniadau ffaelu yn llwyr, ond dwi'n siwr bod e'n werth trio!

Tuesday, 9 August 2016

Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy

Ro'n i'n ymwelwr i'r Eisteddfod Dydd Iau diwethaf. Er mod i'n byw yn Lloegr, roedd y faes yn agos iawn i fi (llai na 1 awr bant), felly roedd hawdd iawn i fynd.

Roedd diwrnod gwych i fi. Siaradais i lawer o Gymraeg, a dim lot o Saesneg am 7 awr. Wnes i gwrdd lot o bobl mod i'n nabod trwy Twitter, ac fy athro / athrawes - Iestyn a Cat o Say Something in Welsh. Welais i ddigon o selebs (Roedd Rhys Ifans a Leanne Wood y mwyaf enwog). Wnes i gael sgwrs gyda Dylan Ebenezer (dwi'n hyderus iawn siarad am bel-droed i unrhyw un).

Mae'n cyfle gwych i ddysgwyr.  Mae'n posib mynd 7/8 awr heb Saesneg ac dwi'n teimlo mwy hyderus yn fy sgiliau Cymraeg nawr.

Roedd fy uchafbwyntiau:
1. Cael sgwrs gyda dysgwr arall (@Bob_Sideshow) yn Gymraeg.
2. Cwrdd â lot o pobl sy'n helpu fi ar Twitter.
3. Deall lot o sesiwn C&A gyda @DylanEbz.
4. Siarad i Dylan Ebenezer (ac y ffaith ei fod e'n e'n sylweddoli fi).
5. Siarad gyda @IestynAp (y llais Cymraeg mod i'n deall mwyaf!).
6. Siarad wrthyn plant Iestyn a Cat ac y ffaith wnaethon nhw deall fi!
7. Cwrdd â 'Dysgwr y Flwyddyn' @hanlroberts.
8. Sgwrs gyda @Marshallmedia am @AwrCymru / @YrAwrGymraeg@AwrYDysgwyr
9. Wedodd @Celtes_Cymru  mod i'n swnio 'naturiol'!
10. Prynais i lot o stwff gyda enw Iwan..


Dyma rhai lluniau cach!
Gyda Rob Hyde - @Bob_Sideshow

Stwff i Iwan!Maes D

Iestyn ac ei genethod!

Dylan Ebeneezer

Leanne Wood

Huw Marshall - Awr Cymru

Llyfrau

Awtograff Dylan Ebeneezer! 
Stwff i Iwan!
Gyda Hannah Roberts

Ain't Nobody!

Neges o Llinos Mair i Iwan
Reit te - Bydd Caergybi tipyn bach anoddach i sortio mas!!

Tuesday, 2 August 2016

Dwi'n Siarad 2 Ieithoedd... Dwi'n Cefnogi 6500... (Rantio yn erbyn agweddau monoglot Saesneg)

Os oedd Edward Longshanks, neu Benjamin Disraeli a Brenhines Victoria defnyddio Twitter bore yma, o'n nhw'n yn hapus iawn. Hapus gweld bod eu polisi o 'gwladychu ieithoedd' dal yn gwneud yn dda.

Roedd Ymerodraeth Seisnig* yn mor effeithiol ('brutally' yw'r gair gorau i ddisgrifio fe) bod lot agweddau o'r Saeson heddiw wedi ddim yn newid.

Ie, oce, roedd technoleg yn bwysig, yn enwedig technoleg y Mor, ond oedd technoleg jyst  ennill y gwlad yn y dro cyntaf, roedd 'gwladychu ieithoed' sy'n cadw pobl o dan y rheol Llundain.  Roedd polisi i rhoi swyddi gorau i siaradwr Saesneg.. Wedyn, bydd rheini annog eu blant i siarad Saesneg.. Felly, roedd agweddau dim pwynt siarad iaith eu hunain achos Saesneg yw'r iaith o gyfle.. Wedyn, cymryd y pis mas o'r iaith hen. 100 mlynedd, iaith wedi marw, pobl teimlo 'Prydeinig'. Dyw Prydeinwyr ddim yn gofyn cwestiynau o Lundain.... "Jolly good old chap, lets start raping those resourses shall we?.."

Wel, diwrnodau imperial wedi dod i ben (ym mhob lle ac eithrio Cymru), ond agweddau o rhai o siaradwyr Saesneg parhau yn y Ganrif 19.
Roedd ddadl ar BBC Brecwast bore yma am 'miliwn o siaradwyr Cymraeg 2050.

Tu fas o Loegr yr byd wedi symud ymlaen. Mae age of empire wedi dod i ben... Nid yw Lloegr perthnasol yn yr byd nawr. Bydd pawb yn derbyn bod Tseina, America, Siapan, Rwsia, India, Brasil ac Ewrop yw'r chwaraewyr mawr nawr.

Darllen twîts a Twitter yn diddorol iawn. Happily, yn Lloegr ar lleiaf, mae agweddau Victorian parhau yn gryf:

Dyna ni:
Twpsyn 1Twpsyn 2


Twpsyn 3, gyda lefel newydd o dwpdra!!
Wwps - Doedd hi ddim yn hapus gwneud twat mas o'i hunain jyst unwaith!Dwi'n meddwl bod Alistair Lawson yw fy hoff.. Dyn gyda BANNER UNDEB ar ei broffil defnyddio gair NATIONALIST fel sarhad.. Be ffyc yn y byd! 'My nationalism is the right kind of nationalism you stupid Welsh, Scottish and Irish people.."

Dw i'n anobeithiol yn llwyr. Sut mae'n posib casau ieithoedd..!! Rhywbeth fel,  "Ffyc me bois, dwi'n mynd cicio crap mas o'r geiriadur yma, mae'n cymryd y pis mas o fi ac fy ffrindiau monoglot..""


Mae pob iaith yn y byd yr un mor bwysig.. Pob iaith. Dwi'n siarad 2. Dwi'n cefnogi 6500.

800 mlynedd ac er gwaethaf pawb a phopeth dyn ni'n yma o hyd...

*Ymerodraeth Seisnig, nid Prydeining. Roedd Cymru y colony cyntaf ac, yn anffodus, yr olaf.

Tuesday, 19 July 2016

Andorra --> Portiwgal - Fy twîts!

Pob twît o Ewro 2016, dechrau gyda Andorra oddi cartref.... Roedd taith anhygoel i ni gyd!
Sori Simon Church -arwr wyt ti!

Every tweet of mine, from Andorra to Portugal..
To read chrnologically you have to start at the bottom of each picture!

A bonws mawr - Iwan canu can Hal Robson-Kanu ar y gwaelod!

ANDORRA v CYMRU - MEDI 2014


CYMRU v CYPRUS - HYDREF 2014

GWLAD BELG v CYMRU - TACHWEDD 2014.
ISRAEL v CYMRU - MAWRTH 2015


CYMRU v GWLAD BELG - MEHEFIN 2015
CYPRUS v CYMRU - MEDI 2015


CYMRU v ISRAEL - MEDI 2015


BOSNIA v CYMRU (a Chyprus v Israel) HYDREF 2015

CYMRU v ANDORRA - HYDREF 2015

EWRO 2016:SLOFACIA

LLOEGR
RWSIA - Dim Twitter, dim cliw 'da fi pam!?!
GOGLEDD IWERDDON

GWLAD YR IA CURO LLOEGRGWLAD BELG
PORTIWGAL - CYN GEM
PORTIWGAL
HAL ROBSON-KANU