Thursday, 29 May 2014

Sut i deimlo fel fi!


O'n i'n disgwyl ar stats i fy mlog i. Pan dw i'n sgwennu rhywbeth, fel arfer bydd 50 pobl i ddarllen e. Weithiau dw i'n sgwennu rhywbeth diddorol a bydd 100 - 150 pobl darllen. Unwaith, wnes i gael 370 darllenwyr!

Felly, wnes i ofyn i fy hun, pwy sy'n darllen fy mlog i? Dysgwyr, neu siaradwyr iaith cyntaf. Sai'n gweld pwy ar fy control panel, jyst faint o bobl. Wel, ar Twitter, dw i'n dilyn lot mwy siaradwyr na dysgwyr, felly dw i'n meddwl mwyaf darllenwyr o fy mlog i siarad Cymraeg iaith gyntaf.

Felly - 2 pethe te.

1 - Diolch yn fawr iawn i ddarllen a sori i'r gramadeg nonsens..

2- Rydych chi'n moyn gwybod sut mae'n teimlo pan fy mod i'n gwneud gwers?  Dyma her bach i chi. Mae'n amser i chi gyd profiad y pwyntiau uchel ac isel o dysgu ieithoedd. Mae'n teg eich bod chi'n rhannu fy rhwystredigaeth ie?!

1000 geiriau o Gaelg flwyddyn hyn.

http://learnmanx.com/cms/1000words.html

Bant a chi te, paid anghofio dweud i fi sut eich bod chi'n teimlo!

Monday, 26 May 2014

Fy marn i am neithwr... Dadansoddi detailed yma!

Dwi ddim yn political rili. Dw i'n pleidlais bob flwyddyn, weithiau dw i'n gwylio Question Time neu Pawb a'i farn, occasionally bydda i'n gweiddi twat pan David Cameron dod ar sgrîn teledu, ond mae hynny'n popeth.


Sai'n moyn fy mlog i ddechrau bod political, wel except am barn anwybodus am yr iaith, ond o'n i'n gwylio canlyniadau neithwr ac wnes i feddwl hyn:

Sai'n i gredu roedd 201,983 pobl pleidleisio UKIP yng Nghymru.

Mae UKIP moyn mwy pŵer i Lundain?

Atgoffwch i fi sut mae hyn wedi gweithio i Gymru i'r 700 mlynedd diwethaf te?

Wednesday, 21 May 2014

Taro'r Wal

Mis nesa bydda i'n wedi bod dysgwr i 2 mlynedd. Dylai bod yn hapus. Dw i'n gallu siarad gyda pobl yn fy ail iaith. Mae pawb yn dweud dw i'n gwneud sense. Dwi wedi dysgu fy mab Cymraeg ac mae e'n gallu deall. Chwarae teg, pan dw i'n disgwyl nol, dwi wedi dod ffordd hir.... Ond...

Dwi wedi taro'r wal ar hyn o bryd.

Rili taro'r wal.

Ar ol 20 mis gwaith galed, dwi wedi gwneud 15 munud o wersi yn 15 diwrnod nawr. Dw i'n dal yn siarad bob dydd. Dw i'n dal yn gwrando i Radio Cymru bob dydd. Dw i'n dal yn gwylio S4C bob dydd, felly dw i'n dal yn ymarfer yr iaith, ond, dwi ddim yn moyn dysgu rhywbeth newydd a sai'n deall pam. Wnes i jyst stopped cael mwynhau gwneud gwers.

Dwi wedi gwneud lot o gamgymeriadau ers dechrau dysgu, ond o'n i'n wastad cael hwyl trio siarad. Reit nawr, popeth yn annoying fi.  Pam? Falle, dw i'n wedi blino ar ol waith. Sai'n joio gwaith ar hyn o bryd, felly Falle does dim chwant arna'i gwneud dim byd pan dwi'n dod gytre. Neu, falle, mae'r iaith yn fwy galed nawr. Falle dwi wedi dysgu stwff hawdd i gyd ac dwi ddim yn capable o deall pethe galed? Sai'n gwybod, ond oes dysgwyr arall wedi teimlo fel hyn?


Bydd rhaid i fi dal ati.. . Dw i'n gwybod hyn, ond mae eisiau i fi dod o hyd fy motivation rhywle.. Paid becso, fydda'i ddim yn stop. Dw i'n caru siarad Cymraeg. Byddwch chi'n dal yn gweld fy nghymraeg rwtsh ar eich timeline chi!  Sai'n i wneud hyn jyst i fy hun.