Sunday, 13 April 2014

Gwrando i Bel-Droed yn Gymraeg

Popeth yn Gymraeg - wel i ddysgwr fel fi mae'n gwell dweud 'popeth  phosib' yn Gymraeg! Dw i'n siarad fel twat, dw i'n byw yn Lloegr a fy ngwraig i yn Saesnes, felly bydd rhaid i fi ddefnyddio Saesneg nawr ac unwaith eto!

Pan wnes i ddechrau dysgu, wnes i feddwl "Bydda i'n dysgu siarad am pethe dw i'n siarad am bob dydd, nage stwff mewn llyfr tecst." Dw i'n gwybod sut dw i'n meddwl. Taswn i'n diddordeb byswn i'n cofio. Mae'n yr un peth ym mhopeth. Dw i'n cofio lot o stwff am hanes, ond dim byd am gwyddoniaeth. Dw i'n gallu dweud i chi gyd bod Dinas Coventry guro Leeds yn Sheffield yn rownd gyn-derfynol Cwpan FA 1987 achos dw i'n diddordeb yn hyn. Sai'n cofio simultaneous equations achos sai'n rhoi ffyc hedfan!!
 
Ond, pan dw i'n meddwl amdano fe, sai'n siarad am llawer peth wahanol yn Saesneg.
Tu allan o waith, dw i'n siarad am Iwan, chwaraeon, dysgu'r iaith a wel, mae hynny'n popeth rili! Felly, mae tymor hyn, dwi wedi gwneud newid bwysig iawn.

Dwi wedi gwrando i'r chwaraeon ar radio ers yr 1980au. Dwi'n digon hen i gofio gwrando i bel-droed ar Radio 2. Wel, nawr, dw i'n gwrando yn Gymraeg. O'n i'n gyrru nol gytre o waith ddoe gwrando i'r gem Caerdydd. Falle dw i'n gwybod 1 allan o 10 geiriau, ond dw i'n gwybod geiriau bwysig, felly dw i'n gallu ddilyn gem digon hawdd. Mae'n teimlo gret fy mod i'n deall rhywbeth fel hyn (rhywbeth bwysig i fi) yn fy ail iaith.

Fydda'i byth yn fod fluent yn Gymraeg. Bydda i'n wastad meddwl yn Saesneg. Bydda i'n wastad cael ar goll mewn sgwrs gyda siaradwyr. Dw i'n deall hyn, ond, os dw i'n gallu gwrando, gwylio a siarad am chwaraeon yn Gymraeg, bydda i'n cymryd hwn!

Felly, dysgwyr arall, paid yn cymryd amser hir dysgu am treigladau, neu pa dweud yes neu no yn gywir. (Dw i'n dweud ie a na i bobeth beth bynnag!!). Dod o hyd rhywbeth eich bod chi'n hoffi, ond trio i wneud e yn Gymraeg... Mae'n suprising beth byddwch chi'n deall!

No comments:

Post a Comment