Thursday, 16 October 2014

Diwrnod Shwmae Su'mae!

Roedd diwrnod Shwmae Su'mae ddoe, felly dyma Iwan  rho gynnig arni.

Cofiwch, mae Iwan cael fi fel ei athro felly dyw e ddim yn sefyll siawns rili!Mae'n gwneud i fi tipyn bach drist achos dwi'n gwybod mae gallu gyda fe siarad Cymraeg gyda dim problemau ond bydd e'n limited achos o fi.


No comments:

Post a Comment