Tuesday, 9 August 2016

Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy

Ro'n i'n ymwelwr i'r Eisteddfod Dydd Iau diwethaf. Er mod i'n byw yn Lloegr, roedd y faes yn agos iawn i fi (llai na 1 awr bant), felly roedd hawdd iawn i fynd.

Roedd diwrnod gwych i fi. Siaradais i lawer o Gymraeg, a dim lot o Saesneg am 7 awr. Wnes i gwrdd lot o bobl mod i'n nabod trwy Twitter, ac fy athro / athrawes - Iestyn a Cat o Say Something in Welsh. Welais i ddigon o selebs (Roedd Rhys Ifans a Leanne Wood y mwyaf enwog). Wnes i gael sgwrs gyda Dylan Ebenezer (dwi'n hyderus iawn siarad am bel-droed i unrhyw un).

Mae'n cyfle gwych i ddysgwyr.  Mae'n posib mynd 7/8 awr heb Saesneg ac dwi'n teimlo mwy hyderus yn fy sgiliau Cymraeg nawr.

Roedd fy uchafbwyntiau:
1. Cael sgwrs gyda dysgwr arall (@Bob_Sideshow) yn Gymraeg.
2. Cwrdd â lot o pobl sy'n helpu fi ar Twitter.
3. Deall lot o sesiwn C&A gyda @DylanEbz.
4. Siarad i Dylan Ebenezer (ac y ffaith ei fod e'n e'n sylweddoli fi).
5. Siarad gyda @IestynAp (y llais Cymraeg mod i'n deall mwyaf!).
6. Siarad wrthyn plant Iestyn a Cat ac y ffaith wnaethon nhw deall fi!
7. Cwrdd â 'Dysgwr y Flwyddyn' @hanlroberts.
8. Sgwrs gyda @Marshallmedia am @AwrCymru / @YrAwrGymraeg@AwrYDysgwyr
9. Wedodd @Celtes_Cymru  mod i'n swnio 'naturiol'!
10. Prynais i lot o stwff gyda enw Iwan..


Dyma rhai lluniau cach!
Gyda Rob Hyde - @Bob_Sideshow

Stwff i Iwan!Maes D

Iestyn ac ei genethod!

Dylan Ebeneezer

Leanne Wood

Huw Marshall - Awr Cymru

Llyfrau

Awtograff Dylan Ebeneezer! 
Stwff i Iwan!
Gyda Hannah Roberts

Ain't Nobody!

Neges o Llinos Mair i Iwan
Reit te - Bydd Caergybi tipyn bach anoddach i sortio mas!!

No comments:

Post a Comment