Tuesday, 2 August 2016

Dwi'n Siarad 2 Ieithoedd... Dwi'n Cefnogi 6500... (Rantio yn erbyn agweddau monoglot Saesneg)

Os oedd Edward Longshanks, neu Benjamin Disraeli a Brenhines Victoria defnyddio Twitter bore yma, o'n nhw'n yn hapus iawn. Hapus gweld bod eu polisi o 'gwladychu ieithoedd' dal yn gwneud yn dda.

Roedd Ymerodraeth Seisnig* yn mor effeithiol ('brutally' yw'r gair gorau i ddisgrifio fe) bod lot agweddau o'r Saeson heddiw wedi ddim yn newid.

Ie, oce, roedd technoleg yn bwysig, yn enwedig technoleg y Mor, ond oedd technoleg jyst  ennill y gwlad yn y dro cyntaf, roedd 'gwladychu ieithoed' sy'n cadw pobl o dan y rheol Llundain.  Roedd polisi i rhoi swyddi gorau i siaradwr Saesneg.. Wedyn, bydd rheini annog eu blant i siarad Saesneg.. Felly, roedd agweddau dim pwynt siarad iaith eu hunain achos Saesneg yw'r iaith o gyfle.. Wedyn, cymryd y pis mas o'r iaith hen. 100 mlynedd, iaith wedi marw, pobl teimlo 'Prydeinig'. Dyw Prydeinwyr ddim yn gofyn cwestiynau o Lundain.... "Jolly good old chap, lets start raping those resourses shall we?.."

Wel, diwrnodau imperial wedi dod i ben (ym mhob lle ac eithrio Cymru), ond agweddau o rhai o siaradwyr Saesneg parhau yn y Ganrif 19.
Roedd ddadl ar BBC Brecwast bore yma am 'miliwn o siaradwyr Cymraeg 2050.

Tu fas o Loegr yr byd wedi symud ymlaen. Mae age of empire wedi dod i ben... Nid yw Lloegr perthnasol yn yr byd nawr. Bydd pawb yn derbyn bod Tseina, America, Siapan, Rwsia, India, Brasil ac Ewrop yw'r chwaraewyr mawr nawr.

Darllen twîts a Twitter yn diddorol iawn. Happily, yn Lloegr ar lleiaf, mae agweddau Victorian parhau yn gryf:

Dyna ni:
Twpsyn 1Twpsyn 2


Twpsyn 3, gyda lefel newydd o dwpdra!!
Wwps - Doedd hi ddim yn hapus gwneud twat mas o'i hunain jyst unwaith!Dwi'n meddwl bod Alistair Lawson yw fy hoff.. Dyn gyda BANNER UNDEB ar ei broffil defnyddio gair NATIONALIST fel sarhad.. Be ffyc yn y byd! 'My nationalism is the right kind of nationalism you stupid Welsh, Scottish and Irish people.."

Dw i'n anobeithiol yn llwyr. Sut mae'n posib casau ieithoedd..!! Rhywbeth fel,  "Ffyc me bois, dwi'n mynd cicio crap mas o'r geiriadur yma, mae'n cymryd y pis mas o fi ac fy ffrindiau monoglot..""


Mae pob iaith yn y byd yr un mor bwysig.. Pob iaith. Dwi'n siarad 2. Dwi'n cefnogi 6500.

800 mlynedd ac er gwaethaf pawb a phopeth dyn ni'n yma o hyd...

*Ymerodraeth Seisnig, nid Prydeining. Roedd Cymru y colony cyntaf ac, yn anffodus, yr olaf.

No comments:

Post a Comment