Monday, 11 July 2016

Ewro 2016 - Fy Marn

Wel, roedd hwn mis gwych... Diolch i'r tim genedlaethol pel droed am rhoi cyfle i ni gyd i ddathlu Cymru..
Wna i ddim yn siarad am y gemau, neu chwaraewyr yma. Digon o bobl wedi sgwennu digon o stwff am hwn, ond roedd Ewro 2016 yn fwy bwysig na jyst pel-droed.. Roedd ddechrau o rhywbeth.... Falle Cymru wedi deffro (o'r diwedd!)..

Pel-droed yw'r chwaraeon o'r byd. Dim dadl amdano fe. A dyma Chymru dangos yr byd ein bod ni'n digon cryf i sefyll ar ein hun... Ystyriedwch hyn... Yn 2016 Cymru chwarae pel-droed ar yr un lefel fel Yr Almaen. Gwell na Yr Eidal, Sbaen, Rwsia, Lloegr. Mae byd wedi dysgu am Gymru yn y fis diwethaf. Mae byd yn deall ein bod ni'n gallu gwneud unrhywbeth am ein hunain... Wel, pobman eithrio Cymru.

Ro'n ni'n obsessed gyda rygbi.... Pam? Dwi'n gweithio yn rygbi, dwi'n meddwl mae'n chwaraeon da, ond yn gymharu i bel-droed mae'n dim ond atgoffa nostalgic o'r Ymerodraeth  Lloegr... Mae'n amhosib i tyfu gwlad cryf os popeth dal yn gymharu i Loegr, ac mae hynny'n beyh yw rygbi. Cyfle i guro Lloegr. Curo Lloegr ar rygbi gwych. Dyw pawb yn Ewrop, America neu Asia dim yn gofal... Byddwn ni'n hapus i fyw mewn bubble fel hyn, neu dylen ni trio anelu'n uwch? Cymru gallu gwneud unrhywbeth ein bod ni'n moyn... Unrhywbeth....


23 peldroedwyr o Gymru wedi dangos ein bod ni'n belong on the world stage...   Ond, bydd Llywodraeth Cymru dal yn gorfod gofyn San Steffan am y hawl i wneud pethe yng Nghymru. Yn 2016 mae'n hollol hurt. Bydd Ashley Williams derbyn hyn? Dim siawns. Deffro Cymru, sefyll lan. Falle wnaeth Edward Longshanks dechrau broses wnaeth gwneud i ni meddwl ein bod ni'n angen Prydain, ac, yn anffodus miloedd o Gymry wedi credu ein bod ni'n rhy dwp i lywodraethu ein gwlad... Wel, i fi, Bale, Ramsey, Allen et al wedi dangos i ni gyd digon yw digon...

Bydd plant yng Nghymru dysgu am Ewro 2016 yn ysgol yn y dyfodol?? Roedd e'n y ddechrau o rhywbeth? Neu, dim ond tim da chwarae da..?? It's up to us.
1 comment:

  1. Dw i'n cytuno efo chdi. Mae Gymru'n medru dweud pethau fel lywodraethu ein gwlad ond llawer o bobl cymry ddim un credu eto. Mae'r byd yn newid yn mor gyflym, pethau fel tim pel droed cymry bod llwydiant ar yr Ewros! Dylwn ni gadw gweithio gyda'n gilydd i wneud yn siwr fo'n digwydd.

    ReplyDelete