Sunday, 14 February 2016

Agwedd Siaradwyr Saesneg i Ieithoedd Prydeinig??

Roedd un cwestiwn wedi poeni fi am amser hir. Ers cyn penderfynais i ddechrau dysgu'r iaith. Pam siaradwyr Saesneg yn unig casau ieithoedd arall? Yn enwedig ieithoedd Prydeinig arall.

Dyw ieithoedd ddim yn brifo unrhyw un. Dyw ieithoedd ddim yn dechrau rhyfeloedd. Dyw ieithoedd ddim yn gorwedd. Mae pobl sy'n defnyddio nhw gwneud hyn, nage ieithoedd!

Wel, ar ol sgwrs gyda fy ngwraig heddiw, falle dwi'n deall tipyn bach mwy amdano fe nawr.

(Eglurhad bach am fy mhriodas:
Cyn 2015 roedd fy ngwraig cefnogwr mawr o'r syniad magu ein mab yn Saesneg a Chymraeg. Roedd hi'n hapus clywed Iwan siarad stwff yn Gymraeg, a gweld fi siarad gwell (yn araf). Wedyn, (amongst various other problems) roedd gallu 'da fi i siarad wrtho fe heb defnyddio Saesneg. Roedd hyn problem. Yn sydyn, oedd hi ddim yn hapus achos wnaeth hi ddim yn deall ein sgwrsiau.)

Wel, heddiw o'n i'n siarad am dysgu tipyn bach o Gaeleg. Wnaeth ei ymateb hi gwneud rhywbeth glir yn fy meddwl i.

Welodd hi gwefan Learn Gaelic ar ein sgrin cyfrifiadur.

Fy ngwraig: "Are you thinking about learning Gaelic now?"
Fi: "Yeah, maybe."
Fy ngwraig: "Why?"
Fi: "I'm interested in our native languages and cultures. I'd love to be able to have at least basic conversation in all of them."
Fy ngwraig: "But wouldn't it be better to learn a more useful language, like Spanish?"
Fi: "Why not? And, Spanish hasn't ever been actively persecuted by the goverment of a different country as far as I remember. Plus, I don't plan on going to Spain anytime soon."
Fy ngwraig:(aggressively)  "I hate it when you do this. You need to remember that I'm English and your son is more English than Welsh."


Roedd y ffaith wnaeth hi gwneud linc rhwng British Empire ac ei hun y peth mwyaf diddorol i fi  Pam?   Ro'n i ddim yn criticise y Sais, neu Llywodraeth San Steffan, neu Loegr. Jyst trio esbonio pam mod i'n mwy diddordeb yng Nghaeleg na Sbaeneg. Wnaeth hi deall sgwrs yma fel attack ar ei gwlad ac ei iaith. Roedd e ddim.

Pam wnaeth hi mynd ar yr amddiffyn mor glou? Ie, oce, falle roedd sylw am persecution tipyn bach o cheap shot ond dwi ddim yn deall o ble welodd hi linc rhwng hyn ac y ffaith ei bod hi'n Saesnes.

Ar ol meddwl amdano fe, cofiais i pryd mae hi'n mynd ymysodol. 1) Pryd mae hi'n anghywir, 2) Pryd mae hi'n euog, 3) Pryd mae hi'n teimlo embaras neu  4) pryd mod i'n behafio fel twat.

Roedd hi ddim yn anghywir am unrhywbeth yma.

Felly, oes rheswm pam lot o siaradwyr Saesneg swnio anti ieithoedd arall achos mae nhw'n teimlo euog, neu embaras?


Neu, achos mod i'n twat mawr???

1 comment:

  1. Druan ohonot ti. Rwy'n casáu dadlau gyda fy mhartner! Rydw i hefyd wedi cael sgyrsiau tebyg (mae e hefyd yn Sais).
    Rwy'n credu bod elfen o embaras ac hefyd ymdeimlad o fygythiad a diffygioldeb. Sai'n credu mod i'n well na rhywun arall am fy mod i'n siarad mwy nag un iaith, ond weithiau rwy'n credu bod tueddiad i bobl teimlo dan fygythiad... os ydy hynny'n gwneud synnwyr!?

    ReplyDelete