Wednesday, 12 February 2014

Stwff bod dod allan o fy ngheg i mewn gwers

Ar fy nghwrs i, Say Something in Welsh, mae gwers yn gweithio fel hyn. Mae nhw'n dysgu i fi sut i ddweud rhywbeth yn Gymraeg, yna, mae nhw'n dweud stwff yn Saesneg ac mae rhaid i fi siarad nol yn Gymraeg cyn mae nhw'n dweud yr ateb. Mae'n modd wahanol i sut o'n i'n wedi dysgu previously, ac mae'n gweithio i fi.

Dw i'n trio i neud rhywbeth newydd pan dw i'n gwneud gwers.
Fel arfer mae rhaid i fi concentrate yn galed. Nawr, unwaith neu dwywaith wythnos dw i'n trio i neud gwers pan dw i'n gwneud rhywbeth arall ar yr un pryd. Stwff fel darllen twitter, neu ddilyn pĂȘl-droed ar tecst updates.

Pam? Wel, dw i'n meddwl bod bydd hyn yn test fy nhysgu. Sai'n meddwl pan dw i'n siarad Saesneg, dw i'n jyst siarad. Felly os dw i'n gallu gwneud gwers Cymraeg heb cymryd amser meddwl amdano fe, bydda i'n gwybod fy mod i'n deall.

Dw i'n meddwl mae'n bwysig i fi, ond mae'n doniol hefyd. Dw i'n jyst agor fy ngheg a gobaith!

Wel, dyma rhai o'r pethe dwi wedi dweud noswaith hyn. Dw i'n gwybod  bydd dysgwyr o bob ieithoedd o gwmpas yr byd i gyd yn rhannu y teimlad!

"Gnuh"
" O yeah, I knew that."
" Beth y ffyc?"
"Why am I saying hoffi for everything?"
" Fuck me, it's bwyta, I fucking know that."
" Come on you prick YOU KNOW THIS"
"Woo Hoo"
"Pam, Dave?"
" Bwm, dwi wedi ffycin nailed that!"

Dysgu iaith, mae'n rewarding iawn, ond weithiau mae'n frustrating iawn!!

No comments:

Post a Comment