Sunday, 23 February 2014

Cwestiwn Ddibwynt, ond, Mae'n Cwestiwn Mawr I Fi.

Mae 'na rhywbeth becso i fi, ond mae'n rhywbeth dwp iawn. Fel mae'n digwydd, mae'n rhywbeth bod gwneud dim gwahaniaeth i unrhyw un ond fi, ond mae'n dal yn rhywbeth dw i'n meddwl bwysig.

Dyma cwestiwn

Pryd i ddweud "Cymraeg" ar ieithoedd siarad ar Facebook.

Sai'n deall pam mae cwestiwn hyn gwneud i fi meddwl mor galed, ond dw i'n meddwl mae'n statement mawr.
Galla'i siarad Cymraeg?
Wel, dw i'n gallu siarad yn fwy na 2012, a mae gallu gyda fi i gael tipyn bach o sgwrs yn Gymraeg. Dw i'n gallu sgwennu fy mlog i yn Gymraeg, ond, dw i'n gwybod lot o camgymeriad yma hefyd. Dw i'n hapus gyda beth dw i'n gallu dweud ar hyn o bryd, ac i rhwyun pwy oedd crap ar ieithoedd yn ysgol dwi'n meddwl dwi'n gwneud yn dda iawn, ond, galla'i siarad Cymraeg? Beth yw'r ateb?

Dw i'n meddwl yn Saesneg. Pan dw i'n gwrando i'r Radio, neu gwylio S4C, a dwi'n clywed stwff dw i'n deall, dw i'n dal yn translate yn fy mhen. Os dw i'n gallu siarad Cymraeg, does dim eisiau i fi neud hyn, surely.

Bydd lot o bobl meddwl, pam wyt ti'n becso am hyn. Fydd dim pobl yn care beth ti'n sgwennu ar dy broffil Stop bod twat! A, chwarae teg, bydde i'n dweud hyn os rhywun yn dweud rhywbeth debyg i fi. Ond i fi, mae'n statement mawr am y lefel o dy iaith di i ddweud 'Siarad Cymraeg' ar proffil fel hyn. Mae disgwyliad am eich deall o'r iaith gyda'r statement, a sai'n teimlo fel digon deall gyda fi i dweud dim ond ddysgwr Cymraeg ar hyn o bryd. Dim optiwn i hyn ar Facebook, felly, mae'n aros Saesneg i nawr.

Pan dw i'n stop i fod twat a chael Cymraeg ar Facebook, mae'n amser dechrau becso am pryd gwisgo badge siarad Cymraeg!! 

Mae'n byth yn diwedd!

1 comment:

  1. Ti sy'n penderfynu, wrth gwrs, ond byddwn i'n awgrymu dweud "amdani" a dangos i'r byd (wel, dy ffrindiau ar Facebook) dy fod di'n siarad Cymraeg.

    ReplyDelete