Wednesday, 26 February 2014

IwanDyma Iwan, fy mab. Dw i'n trio siarad yn Gymraeg gyda fe. Mae e'n gwneud mor gwych.

Cofiwch, mae e'n cael fi fel ei athro, ond mae e'n dal yn gallu deall 2 ieithoedd!

Mae'n teimlo neis pan dwi'n siarad gyda rhywun yng Nghymru, yn enwedig pan mae nhw'n deall beth dw i'n dweud. Ond, mae'n teimlo ardderchog pan dw i'n dweud rhywbeth wrtho fe ac mae e'n gallu deall.

Neithwr, oedd Iwan yn chwarae gyda stwff pan wnes i ddweud.
"Iwan, wyt ti'n gallu i gael e nol ar y bwrdd plîs?" Wnaeth e i neud e hefyd.

Y bore yma, wnes i ddweud wrtho fe " Iwan, dylen ni mynd i fyny y staer a brwsh dy ddanedd i?" ac mae e'n gadael y lolfa a dechrau dringo'r staer!

Dw i'n 34 a dw i'n dysgwr. Iwan yn 18 mis ac mae e'n siaradwr!

Sai'n rhoi llawer o stwff i Iwan. Bydda i'n byth yn gwneud lot o arian. Ond, falle, rhoi 2 ieithoedd iddo fe yn gwell na bob arian yn y byd i gyd. 

Dw i'n jyst dymuno oedd fy Nhadcu dysgu fy Nhad sut i siarad, achos bydde hynny'n gwneud popeth yn fwy hawdd i ni! 

No comments:

Post a Comment