Thursday, 27 March 2014

Cymraeg ar y Ffordd

Dw i'n gwneud lot o gyrru bob dydd. Gyrru rhwng Caerloyw a Chaerwrangon, gyrru i ysgolion wahanol, gyrru i gaeau rygbi.. Dw i'n meddwl dw i'n eistedd mewn fy nghar i 2 awr bob dydd.
Achos o hyn, lot o twats dod mewn fy myw i amser bach!

Sai'n patient... Yn aml, pan bydd eisiau i fi gael rhywle, dw i'n eistedd tu ôl i mae twpsyn pwy sy'n meddwl mae'n syniad da gyrru 20 milltir awr... Mae hyn yn gwneud i fi mynd boncŷrs. Wel, dwi'n rhegiwr* gwych, a pan stwff fel hyn yn digwydd, dw i'n rhegi i Gymru!

Heddiw rhywbeth weird, ond anhygoel yn digwydd ar ffordd i Bershore.. Roedd fenyw hen gyrru yn araf iawn. (Yn fy amdiffyn i, do'n i ddim yn gallu gweld mae hyn pan wnes i ddechrau gweiddi). Wnes i agor fy ngheg ac mae hyn yn dod allan:

"BETH Y FFYC WYT TI'N FFYCIN GWNEUD."

Dim Saesneg.. Do'n i ddim yn meddwl amdano fe achos o'n i'n crac iawn. Wel, sai'n approve o fy newis geiriau , ond, o'n i'n rhegi yn Gymraeg! Hapus iawn gyda hyn!

Nawr, mynd yn glouach, mae ffordd hyn 60 milltir awr!*Rhegiwr - My random guess for swearer.

No comments:

Post a Comment