Wednesday, 23 July 2014

Gemau'r Gymanwlad - Moron Llundain

Mae Gemau'r Gymanwlad dechrau heddiw.
Mae nhw'n weird i fi nawr fel oedolyn. Dw i'n gallu cofio deffro yn gynnar gwylio Auckland 1990, yn enwedig cefnogi Colin Jackson. Roedd arbennig i fi achos oedd e'n rhedeg i Gymru, nage Prydain Fawr. Pryd o'n i'n iau, roedd Gemau Gymanwlad yn well na Gemau Olympiadd, achos roedd phosib gweld y Ddraig Goch hedfan.

Mae'n amser esbonio tipyn bach am fi yma! O'n i'n born yng Nghaerloyw. Tad - Cymro, Mam Saesnes. Dwi wedi byw yn Lloegr i'r best part o fy 34 mlynedd. (1998-2001 yn y Brifysgol Morgannwg). Dw i'n siarad Saesneg fel ffermwr stereotypical. Dwi'n siarad Cymraeg badly, gyda acen fel ffermwr stereotypical o Loegr!
Ond, ers 1987 dwi wedi teimlo Cymreig. Roedd 1987 yn bwysig iawn i fi. Wnes i fynd i Gymru i'r tro cyntaf, a wnes i gwylio gêm rygbi Cymru v Lloegr ar teledu. Dw i'n gallu cofio cefnogi Cymru. Byth yn meddwl am cefnogi Lloegr. Byth.

Fel oedolyn dwi'n teimlo wahanol am Gemau'r Gymanwlad. Dwi'n gallu gweld y 'thought process' tu ôl i ddechrau nhw.

Dychmygwch swyddfa yn Llundain 1930.
"I say Charles old chap, some of these Australians and New Zealanders are starting to question why we rule them from London."
"What? We'd better do something to keep them happy, don't want them figuring out that they can do things for themselves do we!"
"Absolutely not, shall we send the troops?"
"What about some games? Those Aussie chaps seem awfully fond of cricket after all."
"What a spiffingly good idea. That'll make them see that London understands their needs so that we can keep helping ourselves to their resources!"

Iawn te, falle dwi'n simplify yma, ond dyma pam roedd Gemau'r Gymanwlad wedi dechrau. Disgwyl, sai'n casau Lloegr, mae'n amhosib i fi. Haner o fy hun yn Sais. Dyma ffaith a dim byd dwi'n gallu gwneud am y peth.
Dwi'n casau colonisation. Mae'n 2014 ac mae'n amhosib i fi deall sut 1 gwlad gallu dal yn rheoli gwledydd arall. Hanes yw hanes a dim byd gallu newid. Sai'n credu dim byd yn dda digwydd o criticising hanes. Ond beth am y dyfodol?

Mae'n siawns mawr bod yn 2018 bob aelod o'r Gymanwlad wedi gadael Llundain. Wel, except Cymru a Gogledd Iwerddon.  Gallwch chi'n dweud 1 gwlad bod regrets gadael Lundain? Awstralia? Seland Newydd? India? Kenya? Na...

Pob lwc athletwyr Cymreig. Bydda i'n dal eich cefnogi chi. Ond, rili, nes 'yn ni'n gallu cefnogi athletwyr Cymru mewn Gemau Olympiadd, neu Pencampwriaeth y Byd, mae'n golygu dim byd. Mae'n dim ond moron twlid o Llundain, ac mae'n disgwyl fel digon o pobl dal yn hapus i derbyn y peth. Trist.

Dwi'n gallu dychmygu swyddfa Lundain nawr:
"Well, I suppose we had a good 400 years."
"Don't worry Charles old chap, there's still Wales."
"How right you are, we'll always have them, Now, lets send some more people to retire there."
"What about some real fun, lets make them build a motorway extension."
"I'll drink to that!"

No comments:

Post a Comment