Wednesday, 27 August 2014

Sgorio

Reit te, Sgorio. Mae hyn wedi eistedd mewn fy draffts i 8 diwrnod nawr, a dwi'n dal yn ansicr beth dwi'n trio dweud.

Mae pawb yng Nghymru gwybod am y penderfyniad S4C i scrap rhaglen Sgorio Nos Lun, a newid gemau yn fyw i Dyddiau Sul tymor yma. Mae'n anodd iawn i fi rant yn Gymraeg ond dwi'n mynd trio yma. Pan dwi'n crac dw i'n anghofio popeth mod i'n gwybod am ieithoedd. (Mae hyn yn gywir yn Saesneg hefyd), ond "Annwyl S4C, ROEDD HYN YN PENDERFYNIAD DWP."


Dyma pam:

 Dwi'n dweud popeth yma fel cefnogwr  UGC, pel-droed Cymreig ac yr iaith.

1- Uwch Gynghrair Cymru.
Cofiwch, mae chwaraewyr yn semi-pro (anghofio YSN, so nhw'n cyfri). Semi-pro = gwaith ar Dydd Lun, ond, byddwn nhw'n gofyn taith o gwmpas Cymru, chwarae gem a dod nol. Byddwn nhw'n blino'n lan ar ol hyn. Ystyriad Caerfyrddin oddi cartref i Airbus, neu Cei Conna mynd i Bort Talbot? Taith hir cyn mynd nol i waith 10 awr ar ol. Falle bydd hyn yn stop chwaraewyr dod chwarae mewn y UGC. Yn y Gogledd mae'n lot o glwbiau Sais yn agos iawn. Dwi'n gallu clywed sgwrs nawr. "Sorry mate, I would play for you, but I can earn the same money at Stalybridge and I'll never have to spend Sunday's travelling."

2- Gwylio Teledu.

Mae pawb sy'n gwylio Sgorio wrth eu bodd pel-droed. Mae mwyaf o bobl cefnogi clwb mawr hefyd. Dydd Sadwrn, dim byd gwell na gwylio gem yn fyw a gweld sgoriau dod mewn ar yr un pryd. Dwi'n meddwl roedd llawer o pobl gwylio gem yn fyw jyst i weld sgoriau ar vidi printer yn Gymraeg. Mae hynny'n beth convinced fy ngwraig (cefnogwr Arsenal) gwylio gyda fi. Dyw hi ddim yn dysgu'r iaith, ond, mae iaith pel droed yn universal. Hefyd, Roedd y gem yr unig gem yn fyw ar teledu ar prynhawn Sadwrn. (Wel, legally) dwi'n nabod pobl yn Lloegr roedd sy'n gwylio, jyst achos "well, it's football isn't it." Beth yw ar teledu prynhawn Sul? Mae Uwch Gynghrair Lloegr. AR YR UN PRYD. Rili S4C, jyst pwy ych chi'n meddwl mynd newid Prestatyn v Y Rhyl ar blaen o Everton v Man City? Falle bydda i'n achos fyddi ddim yn rhoi fy arian i Murdoch, ond, who else?

Nos Lun - wnes i wylio bob wythnos. 30 munud o UGC, 30 munud o La Liga. Perffaith. Roedd hyn yn well na gem yn fyw! Ie, dwi'n deall falle Sky wedi codi price i La Liga, ond beth am Ligue 1 neu Serie A neu Portiwgal? Unrhyw pencampwriaeth yn y byd yn iawn! 

3- Yr Iaith.

Nid yw pawb yn cefnogwyr pel droed, ond, pawb sy'n gwylio S4C cefnogi'r iaith. Felly bydda i'n trio esbonio sut mae penderfyniad yma gallu effect yr iaith. Mae pawb yn wastad gofyn y cwestiwn. "Sut mae'n posib cael mwy o bobl defnyddio'r iaith?" neu "pobl ifanc gwybod Cymraeg ond, mae nhw'n dewis siarad Saesneg. Pam?" Wel, dyma fy marn i. Bydd pobl yn siarad am peth relevant iddo nhw. Mae pel droed yn relevant i lawer o pobl, ond mae'n predominantly yn Saesneg. Os 'ych chi'n gwneud pobl dewis rhwng gwylio UGC ac y Barclays Premier League, bydd 1 ennillwr yn unig. A chofiwch hyn, os mae BPL ennill, mae iaith Saesneg yn ennillwr hefyd. Gwylio yn Saesneg, siarad amdano fe yn Saesneg. Tymor diwethaf, roedd siawns ar gyfer Gymraeg ac Y Uwch Gynghrair Cymru. Nawr, sai'n siwr. 

No comments:

Post a Comment