Friday, 31 January 2014

Pencampwriaeth 6 Gwlad - Pencampwriaeth 1 Iaith!

Felly mae Pencampwriaeth 6 Gwlad yn dechrau fory, a bydda i'n gwylio ar S4C i'r ail tymor. (Wel, apart o gem erbyn Ffrainc pan bydda i'n eistedd yn Stadiwm y Mileniwm.)

Sai'n mynd siarad am rygbi. Mae pawb cael barn am rygbi yng Nghymru ac mae'n amhosib dweud unrhywbeth diddorol! Mae'n y ffaith fy mod i'n gwrando i chwaraeon yng Nghymraeg yw'r pwynt bwysig i fi.

Wnes i drio dysgu yr iaith pan o'n i'n ar prifysgol, ond wnes i ffaelu. Dw i'n gwybod pam nawr. Lot o gwrs iaith ( ym mhob iaith) dechrau gyda sut i ddweud helo. Deall hyn ac symud ymlaen i siarad am tywydd neu gofyn directions... Wel, sori, ond mae hyn yn stop pobl dysgu iaith newydd. Yn enwedig ieithoedd fel Cymraeg neu Gaeleg.. Pam? Wel, os mae eisiau i fi gwybod ble yw mae gorsaf, probably mae'n bwysig i fi. Felly bydda i'n fumble yng Nghymraeg a miss trên? Na, bydda i'n gofyn yn Saesneg. Mae'n hawdd i fi.

Dw i'n moyn dysgu Cymraeg felly dw i'n gallu siarad am stwff dw i'n siarad amdano bob dydd yn Saesneg. Fy machgen, Rygbi, Pêl-droed, cymryd y piss allan o fy ngwraig i, cerddoriaeth a shit banter. Sai'n moyn mynd i Gymru a gofyn i bobl cwestiwn fel "Esgusodwch fi, ble mae Swyddfa Post." Dw i'n moyn eistedd yn dafarn a dweud, "Wel, Owen Farrell, mae e'n tipyn o coc."

Dw i'n siarad Cymraeg shit.. Dw i'n gwybod hyn. Ond, mae'n gwell i siarad shit am rygbi neu pêl-droed achos bydda i'n cadw siarad Cymraeg.. Ac, un diwrnod, pan dw i'n 65, falle bydda i'n siarad Cymraeg yn dda.. Dw i'n gwybod hyn i siwr... Taswn i'n dysgu sut i gofyn cwestiwn am directions faswn i ddim yn siarad Cymraeg i amser hir.

Mae peth diddorol i fi nawr - mae canlyniad yn dal yn bwysig i fi, ond deall rhywbeth Huw L-J neu Gwyn Jones neu Gareth Edwards wedi dweud yn mwy bwysig. Ac, ers dwi wedi dechrau meddwl fel hyn, mae tîm genedlaethol ennill bob gêm! Ac, os Cymru colli, falle bydda i'n dysgu lot o geiriau diddorol ar Twitter!

No comments:

Post a Comment