Sunday, 19 January 2014

Avoiding dysgwyr heb brifo ein teimladau ni. (Dim yn siwr am hyn - felly - Avoiding learners without hurting our feelings!)

Dysgwyr, 'yn ni'n broblem. Dyna chi, trio i neud dy waith di neu yfed dy beint i, pan rhywun fel fi dod mewn, clywed Cymraeg, butt in a chymryd 10 munud i ofyn rhywbeth dwp. Bydd hyn yn eich rhoi chi situation anodd. Siarad neu dim siarad. Dw i'n deall weithiau eich bod chi'n ddim yn moyn siarad... Dw i'n ignore strangers yn Saesneg. Os rhywun dod siarad gyda fi ar gorsaf, neu safle bws, dw i'n meddwl "Pwy yw mae twat hyn?" Ond, mae'n galed iawn i siaradwr Cymraeg i ignore dysgwr, achos bydd pobl yn wastad dweud bod dysgwr yn bwysig iawn i'r iaith.

Wel, dw i'n yma i helpu chi gyd... Dyma y 4 pethau i wylio am pan 'ych chi'n eistedd yn dawel joio dy goffi di, felly gallwch chi'n gwneud dy excuses a gadael cyn ni'n dechrau siarad i chi!

1) Bydda i'n wastad aros nol i 10 eiliad ymarfer yn fy mhen i beth dw i'n moyn dweud.

2) Weithiau dw i'n gallu siarad fel dw i'n gwybod beth dw i'n gwneud, ond, bydda i'n disgwyl lan. Dwi ddim yn gwybod pam, achos do'n i byth yn gweld geiriau ar y blydi ceiling.

3) Bydda i'n chwifio fy mreichiau fel windmill. Achos, chi'n wybod, os chi ddim yn cofio rhywbeth mae pawb yn gwybod bod chwifio eich breichiau chi gwneud yr ateb dod.

4) Gwrando i fy lais i. Sai'n stutter yn Saesneg.

Felly, dyna ni - Weithiau does dim amser gyda chi, neu ddim yn teimlo fel siarad? Darllen y body language a symud bant yn glou!

No comments:

Post a Comment