Thursday, 16 January 2014

Pethau dwp dwi wedi dweud (2)

Wel, dw i'n gwybod digon Cymraeg i gael sgwrs gyda rhywun, os so nhw ddim yn care os dw i'n twlid random Saesneg mewn. Dw i'n gwneud gwers 30 munud, bron bob nos. Dw i'n hapus iawn gyda fy nhysgu, ond, mae geiriau yn rhywbeth fel drug. Pan dwi wedi ddysgu rhywbeth dw i'n moyn mwy.

Dw i'n hoffi drio i work things out*  i fy hunan. Weithiau mae hyn yn gret. Wnes i ddysgu 'camgymeriad' o gwrando i bel-droed. Dw i'n hoffi clywed geiriau a trio gwneud plurals. Roedd teimlo yn wych pan wnes i guessed 'anrhegion' nage 'anrhegiau' achos it just sounded right! Cael pethau fel hyn yn gywir gwneud fi teimlo fel dw i'n dechrau deall yr iaith, nid unig i ddysgu fe.

Ond, weithiau, trio i wneud stwff heb Say Something in Welsh yn helpu fi yn peryglus iawn. Heb mae dwylo guiding o Iestyn a Cat dw i'n gallu cymryd fy hunan mewn tipyn mawr o trwbl.

Fel hyn i example.

Ar ol dysgu i 9 mis, o'n i'n desperate i siarad gyda Chymry. Felly, ar trip i Gymru, o'n i'n trio i dweud rhywbeth yn Gymraeg i bawb.. Ar ol lot o Bore Da a Diolch yn fawr, o'n i'n moyn cael mwy adventurous. Gan amser hyn dwi wedi dysgu "peth" a "rhywbeth" ar cwrs, a " "Lle" a "Rhywle" o teledu...  Reit meddwl fi, os Rhywbeth = Something, a Rhywle = somewhere, wel mae hynny'n gorfod gwneud Rhyw - Some.

Wel, os chi'n mynd i drio siarad iaith newydd i fenyw, dw i'n gallu meddwl o lot o peth gwell i ddweud na,

"Rhyw, plis"

At least wnes i ddweud plis.


* (Gweithio pethau allan? - dyw hyn ddim yn swnio gywir i fi)

No comments:

Post a Comment